Szekiz Munduz

"None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free." -Goethe +++++++++++++++++++++ Magyar ősmúlt, történelem hamisítás, kitalált középkor. Hamis történelem.

Új hozzászóllások

„Az iskolákban nem okvetlen az igazságot tanítják, hanem amit el akarnak hitetni.” – Máté Imre

2014.09.12. 10:15 Vágtázó Csiga

euRóPa = PeJér azaz FeHér Hun Ország

Címkék: magyar hun szekely hunok szekelyek szkitak

INVÁZIÓ VAGY INKÁBB INVENCIÓ?

"A MÚLTAT VÉGKÉPP ELTÖRÖLNI"

 

 Feszty2.jpg

 

 

Az emberiség történelme ki van herélve. annak akinek nincs történelme, nincs múltja, annak nincs se jelenje, se jövője. Egy folytonos kiszolgáltatottsági állapotban teng-leng. Váltja az ideológiákat mint az alsóneműt. Sajnos ez által az egész emberi társadalom egy hangya társadalom felé rohan, S ezt még egyesek "evolúciónak" nevezik. Vegyük végre észre hogy amit nekünk beadnak mint "honfoglalás" és mint "népvándorlás" az nem más mint katonai hadviseletek lébonyolítása, lézajlása. Ilyen a hun-magyar bejövetel, az úgynevezett árja invázió, az úgynevezett angol-szász invázió. De pont ugyan ez áll fenn az amerikai indiánoknál is akik állítólagosan átmentek egy jég sivatagon, a Bering szoroson át egészen az új földrészre, csak úgy... ez mind szép és jó, és ez működik is... a billiárd asztalon golyókkal. Sorba állítja az ember a golyókat, lök egyet rajtuk, majd a kölcsönhatás által mindegyik előrébb tolja az előtte levőt. Ilyen a Természetben soha sem volt és soha sem lesz. Ez egy ámítás. Az egyedüli ilyen dolog ami hasonlít erre a tételre, az az ami ma is zajlik Európában, hosszú időn át kisebb csoportok árasztják el a földrészt. Ezek emigránsok. Az hogy egy teljes üres földrész legyen valahol, majd jönnek egyesek, eltűnnek, helyükben aztán mások jönnek, azok is eltűnnek és így tovább egy gyerekmese. "Az amerikaiak Irakból", "az amerikaiak Afganisztánból". Halljuk a hírekben. Na most, mind tudjuk hogy nem 350 millió amerikai ment el oda unalomból, hanem csak egy katakanai rétegről van szó.

 

Példa: széthull az Ázsiai hun birodalom, szétrajzanak a különböző törzsek, kezdenek nyugat felé áramlani. Az egyik üldözte a másikat, a másik üldözte a harmadikat, s így bevetődnek a Kárpát medencében. Pont ez van a Magyari Urak bejövetelekor. A besenyőket üldözték a türkök, a besenyők üldözetbe vettek az előttük lévő Magyarokat, azok meg félelmükben beszaladtak a Kárpátok ölebe. Mese habbal!!!

Valójában mint pont ugyan az a nagy esemény cafatokra bontva és széthúzva évszázadok hosszúságára. Valójában az igazi történelem van így lefedve és a hamis megalapozva.

 

aNGoL - uNGaR: kelet szláv és balti népek minket vengernek, vangarnak, weigernek neveznek.

uNGaR - v(a)NGaR, egy és ugyan az.

 

FRaNk - VaRaNG - VaRyaG: hangugratással újból csak vangar, ungar, varhun, avar ami egy kutya mind, ide tartozik a varég is természetesen.

 

VaNDaL - aNDoRa: ilyen például aNDaLusia is ami valójában Vandalusia. Vandálok földje. De ez is vangar - ungar. Csak egy NG-ND hangváltás történik. aNGoL - VaNGaR - VaNDaL.

 

GePiDa - GeTa - GoTh -  KaPiTá-ny: lerövidítve kiesik a közbülső hang: gePIda - geda. s már ott is vagyunk a híres gétaknál, azaz a gótoknál. Fordítva ez tak, trak, turk. Eme kapitányok a nemes harcosok voltak. Ilyen kapitányok voltak az ispánok is amely krónikáink szerint Spanyolország nevét adta. iSPaN - eSPaN - España. Ispán-ia. Szláv torzítással spán - zsupán. Oláhul jupîn (zsupün). Nincs kizárva hogy Japán neve is ezt rejtheti, mivel ők is hun ivadékok. Zsápán - zsupán - ispán. Ami napluk Nippon. A nádor ami meg nagyúr. A Bolgárokat mi Nádornak, Lándornak is hívtuk. Ez pont ugyan az mint a Lengyel. Japánban a nemes főúr a Samurai. (sam-nad, nagy. mivelhogy a D,T zöngésíthető. samur-masur-nador?)

Itt meg kell említeni egy rövid szó erejéig a sokat vitatott Dák nevet is. GeTa - TeGa - DaCa. Egy kutya ez is. Az egyik a másik a fordítottja. Amit latinul dáknak mondanak, az görög és arab forrásokban géta. A kopogós hangcsoport (K,G,GY) és a nyammogós (M,N,NY) között van egy átjárás. Gaia - Maya, Basque - Gascogn. Így a dák (dac) lesz dán s a daha dana. Mint a Dánok neve. Vagy Skandinávia neve is, minek jelentése sk-an-din-av = szaka hun dán törzs! (lásd Tóth Gyula: Danok királya). Dán fordítva nad-nagy. Pontosan ugyan az mint a Don, Donyeck, Dnyeper, Dnyeszter vagy Duna, az az dáma. Latinosan donna, Madonna ami a Mia Donna összevonása vagy a francia Notre Dame, mi asszonyunk. Vagy az Ír kelta testvéreinknél Danu anyaistennő. A Nagyasszony, Boldogasszony. Ők meg a "Tuatha Dé Danann" az az a "Danu istennő népe". (Többet erről a hivatkozásokban az iromány legalján.)

 

SaXoN, SaCHs - SaHa, SaKa, DaHa: szék-ely. görög elnevessél szk-íta.

 

SLaV - SCLaV - SaCLaB: ami állítólagos SZoL-gát jelent. Azonban ez is székely, szkíta. A székely az SaCaL, más olvasatban SCLa. Más változat a sclab, sclabenoi V->B váltassál. Az AB, AV végződés törzset jelent vagy nemzetséget. Így sacalab - sclab - sclav - slav . Ennek más változata a sarab - serb. a sar, szár fehéret, világosat jelent. Fehér ág, fehér nemzetség. Mint ugyan csak a sali-száli. Mint a száligi frankok és vandálok nevei. (Tóth Gyula nyomán)

 

PoLaK - BoLGa(R) - VaLaCH - BaLKan - BaLTaG: a szláv nyelvekben a fehér az biel, belo, byal. Tehát egy BL páros. Peldaul BeLo Rus - Fehér Orosz, Belograd - Fehérvár. A latin nyelvekben az L kieshet, olasz bianco. De spanyol blanco, farncia blanc. Maga a latinban album, itt a BL már sorrendet cserél. Alba pont ugyan az. Például BéLa nevünk jelentése ez kell hogy legyen. Magyarul a fehér más változata FeJér, PeJér. Itt az R,L,J hangosztályon belül történik hangcsere, egyetemben a B,P,V,F hangcsoporttal. Angol-szász, germán nyelvterületen is ez a hangváltás megy végbe. B->V vagy W. Azonban az L lemarad és egy záradékos T-re vagy D-re vált a szó vége. Dán hvid, izlandi hvitur, norvég hvit, holland wit, angol white, nemet weiß azaz weis. S igy tovabb. A BaLti nyelvekben is a kemény K,C T-re vált. Let balta, litván baltas. Kivétel az észt valga. Nagyon érdekes hogy ez a szó, sclav, sclab, oda-vissza olvasva pont ugyan azt eredményezi ha elhagyjuk a zöngés S (sz) hangot. CLaB - BaLC, és már ott is vagyunk a francia blanc-nál, vagy a Balkán hegység nevénél. Mind e szavak jelentése nem más mint fehér, fehér nemzetség, fehér ág vagy törzs. Ez annyira igaz hogy még maga euRóPa nevében is a BL hangpáros rejtőzik PR alakban B->P és J->R hangcserével. Úgy tűnik ezért lett az egyik RLJ hangból EU vagy EV.

 

 

euRóPa = PeJér

 

 

Avagy EURÓPA = FEHÉR ORSZÁG, FEHÉR HUN ORSZAG. R-P -> L-B-> aLBa. S így zárul a kör. Hogy is ejtik angolul Europát? jurop. Hát oroszul? juropá (Европа - Yevropa). De Hindi nyelven is juropá (यूरोप - Yūrōpa), akarcsak Japánul és más Ázsiai nyelven. Ha hisszük ha nem, ez nem más mint pejér azaz fejér, fehér. Törökül a fehér beyaz! aLBa. Albania, Albion. Skócia neve gall keltául Alba. Meg kell említeni hogy egyes nyelvben mint Görög vagy Makódon létezik egy Evrop, Evropa változat is.Végezetül ráadásként érdemes megemlíteni hogy a Czech vagy Scwab is pont ugyan az, székely illetve szkíta. De ne hagyjuk ki Svájc nevet sem, vagy akar a Svédet sem. Úgyhogy minden magyar dőljön nyugodtan hatra és nyugodjon meg, ahogy Magyar Adorján mondta:

 

 

 

"Nem jöttünk mi sehonnan sem!"

 

 

 

Az hogy a Pártusok neve mit rejthet, ami egybe cseng a Perzsával, úgy hogy a T zöngésül (PaRT-PeRS), az már más tál tészta. Főleg ha rátekintünk a PeJéR alakra ahogy a J zöngésül ZS-re, így lesz Pers, Perzsa. Ahogy láttuk egyes nyelvben a fehérből az R vagy L teljesen eltűnik, a közbülső hang T-re vált. Ilyenek voltak a germán nyelvek, de a Baltikum nevében meg megmaradt az L. A K-á hang és a T, avagy a kemény hangok csoportja (kohogos) és a csoszogos szoros kapcsolatban all. Például: latin pax, ami páksz. Olasz pace (pácsé), Angol peace (písz), Spanyol: paz. Magyar béke, Baszk: bakea. A germán nyelvekben megjelenik itt is a T,D. Dán: fred, Holland: vrede. Párizs eszünkbe ugorhatna ilyenkor, az is PRS. Egyes nyelvekben ugyebár a J az ZS. P->V és máris a PoLaKok (azaz LeNGYeL ami eNGeL-aNGoL, s nem más mint ahogy ők hívnak minket: VeNGeR, pontosabban weiger, N nélkül) fővárosánál vagyunk: Warszawa (Vársáva), illetve Varsó. PárS-VáRS. Törökül a béke az baris (Barış)!

 

 

 

S akkor elgondolkozhatunk hogy vajon mit is jelent az Ázsia név? Ha van fehér akkor feketének is kéne lennie. A fekete még sötét, setét is. Este is sötét van. Fordítva ez ös, es. Ös-ia, es-ia, ázs-ia. Az „-ia” olyas végződés mint Bulgar-ia, Ausztrál-ia, Skandináv-ia stb. Lássuk hogyha véletlen lehet-e? Nézzünk körül más nyelvekben a fekete, sötét, est, este szavak alakjaira. Görögül a sötét az „skotadi”, Latin: obscuros, Spanyol, Olasz: oscuro, Francia: sombre, Katálan: fosc, Lengyel: ciemny. Svédül a fekete az svart”, Németul schwarz, Hollandul: swart. Olaszul „sera az este. Szláv nyelvekben az S CS-re vált. Fehéroroszul fekete az čorny”, Orosz: cherny, Szlovén: črna, Szlovák: čierna, Szerb: crn stb. Románul a „cioră” varjút jelent. Fehérorosz nyelven a sötét az „ciomna, a többi nyelvekben úgy latszik az S T-re vált: Orosz: temno, Szlovák: tmavý, Bolgar: tumen. Pont mint a balti nyelveken is: Észt: tume, Lett: tumšs, Litván: tamsus vagy Finn: tumma. Török nyelvekben általában a „kara fekete, sötét jelentéssel bír. (c->k) Azeri „qara”, Uzbeg: qora, Mongolul: khar és Japán: kuro. Törökül: siya, Grúz: shavi, Örmény: sev. Tarthatna a felsorolás a végtelenig. Egész olyan szavakig is mint angol „shade, shadow” ami árnyékot jelent.

 

 

 

Láthatjuk e szavak gyöke a csoszogós cs,s hangok körül forog, ami átvált egy keményebb k-ra, de a lágyabb t-re is. Például az angolban tálható th átmeneti hang a csoszogós és a dadogós t,d hangok közt. Ezek után nyugodtan levonhatjuk a következtetést:

 

 

 

áZSia - eSTia

 

 

hun_empire_by_still_ates.jpg

 

 

Hivatkozások:

Tóth Gyula: Fehér Magyarok, Fekete Magyarok

Tóth Gyula: Dánok királya

Tóth Gyula: A vandálok

Tóth Gyula: Titokzatos Gepidák

Varga Csaba: Fehérvár miért fehér vár? (a fehér szó elemzése)

Varga Csaba: Nádor szavunk

Dák ≠ rumin - Daxia, a nagy hun birodalom

http://www.scribd.com/doc/228651461/Dak-nem-Roman-avagy-Dakia-a-nagy-Hun-birodalom

Fehér Vandálok

Vandálok

Frankok

Fehér Frankok

Danu anyaistennő

http://hu.wikipedia.org/wiki/Tuatha_D%C3%A9_Danann

Nemzetközi szótár

 

 

 

 

 

 

KÉPTÁR

(kattints a megnyitásért)

 

szkitia 002.jpg

 

 

pejer.jpg

 


 

 

ADALÉK:

 

 

aVaRCHun

 

Az Oláhokra visszatérve, a VLCH az egyszerűen VRCH/VRG hangváltás. aVaRCHun, Avaroi, Vlachoi. A VRG-ből sokat lehet "gyártani". Varang, Vangar, Frank stb. Majd Welsh, Wallon akár Flamand. Érdekes hogy a Viking névnek van egy W-s változata is, pont mint az Oláhnak is, Wallach. Ellenben a Viking inkább Hungfi-nak tűnik. Lehet éröltettnek látszik, de hogy ugyan az mint a Pecheng az biztos. Ve=Pe. Ez PEjér, fehér. Ennek magyaros változata a Besenyő, ellenben a Pe-cheng utolsó szótagja az Csáng, Csángó az az Chung, Hung, Hun. Van a Valahnak egy Volosi változata is, egy és ugyan az. A már említett Polak, Bolagar, Bolgar mellé akkor be lehet sorolni ezennel a Palócot is. A lengyelek például a kunokat Polowcy-nak mondják. PRuS - PRS-PLC. Csak ugyan PaLóC, PoLáK, VaLaH stb. A HéBeR pedig egy olyan változat amiben hangugrás történik, a H előre kerül. Érdekes hogy a HoRVáT is az csak fonákul olvasva. Pont mint a PoRTuGaL is. H->G, V->P. Végét fűszerezi egy L. Az L valószínűleg a BaLTáG maradványa. Mint ahogy a Baltikum nevében is megmaradt. Bal Ág, Fehér Ág. A másik a Jobb Ág amiből a jobbágy szavunk alakult. Egész Európa tele van eme nevekkel, ahogy úgy szintén maga Európa neve is pont az. A vén Európa szétszakított népei ki hogyan, maga módján valahogy többé-kevésbé megtartotta ezt a nevet.

Ez a BLT a BaLTi névből átmegy BRT-be. Így lesz BRiT, BReTánia, BReTon is. Ez mind PáRTus. A BeLGa névben pedig a G őrződött meg és a T esett ki mint a legtöbb esetben.

 

Úgy fest az Oláhoknak nem volt V betűjük még nem is olyan regén. (P,B,V,F)

TemesVár/a - TimișOAra

HunyadVár/a - HunedOAra (Vajdahunyad)

Várad - Oradea

vagy olyan mint Oaș az Vas. stb. stb. (OA~W)

Ezért mondjuk mi nekik Oláh, mert az "O" a legközelebbi hang a magyarban a "W" hanghoz.

 

Azt a földrészt ami a Dunától délre van és mind az ami egykor a nagy Bulgár királyság része volt azt folyton Terra Blachorum-nak nevezik. Erre hivatkoznak szüntelenül vakon hogy "ők már itt voltak." BLAK-BLAG, BULAK/BULAG (BULG). Pont ugyan az újból. Olyanok mint Rásonyi László, már kimutatta hogy itten török népességről van szó és semmi köze ahhoz amit ma Oláhnak hívunk. Ahogy a Háber sem az.

Továbbá, VOLGA-BULGA stb. Mind egyen azon gyökű. VRG/BLG -> VRCH-VLCH. Úgyhogy egész Európa Valachia, pontosabban Vengeria, Vangaria az az Ungaria. :) Csak a Valahos változatból kiesik az N, pont mint a Lengyel Weiger-ből is, ahogyan ők hívjak a Magyar testvéreket. Mi meg vissza Lengyelezzük őket, ami újból csak az. Ez ilyen egyszerű!

 

"Az lenne a megdöbbentő ha ez nem így lenne" - Varga Csaba

 

 

 

Névmutató:

 

kimer - cymru - (karaman/german-makar?) - make-don - gomer, magor

polak - bolag (bolgar) - belga - balkan - balti(c) - norge (b<->n) - bosni(beseni) - pecheng - csángó

zikul - sicul(i) - sacalab(slav) - euskal - scot - székely

eesti - oster(reich) - etrusc - eriu

sarab(serb) - sverige - switzer(helvet mint belg,bulg-ar) - hrvat - chroesm - holland

frank(varang-vangar-ungar,venger,vandal) - engel,angel - valach - wallon - welsh(cymru) - flamand - gali - hellas(grek)

alba(n/ia) - alpi - alapa(alba) - albion

 

 

 

Mindenki valahonnan jött

(akkor ki volt itt???)

 

old_great_bulgaria_and_migration_of_bulgarians.png

mig.gif

hrvatmigrations_01.gif

migration_of_serbs.png

azsiai_hunok.jpg

1167 komment

A bejegyzés trackback címe:

http://maghon.blog.hu/api/trackback/id/tr426691513

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben.

Hun77 2015.06.19. 13:23:41

maghreb.blog.hu/2014/11/30/romai_szkitak_szkita_romaiak

erossen leallt a kitalaltozas Juliunal es

egyedul Sanyo nyomja a linkekbol amiket behajigaltam neki XD

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.06.21. 20:42:05

@Hun77: "armagedon me lenne hargita Tsiga?"

az armagedont azert hivjak ugy mert valojaban egy hegyseg, eredeti neve Har Meggido. s hogy az apokalipszis soran itt lesz a vegso harc a jo es a rossz kozott.

en.wikipedia.org/wiki/Armageddon
en.wikipedia.org/wiki/Tel_Megiddo#Etymology

erdekes, hasonlit a makedon nepnevre is

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.07.08. 20:45:05

Jakob Grimm - Ion Creanga
en ugy tom hogy a Jakob az a ianos egyik valtozata, nem iztos, de a Grim-Crean(ga) az talal.

Creanga March 1, 1837 or June 10, 1839 – December 31, 1889)

Grimm - 4 January 1785 – 20 September 1863

szuletesik kozott 50,52 ev, Faág meg annyit el, aztan lehullottt a vilagfarol :)

halalozasuk kozott 26 ev, Grimm 78-at el, 78-26=52

1785(Grimm szuletes)-1889(Faág halala)=104, 104-78=26, forditva is persze :) 104-26=78

de 2X52=104

1863(Grimm halal)-1837(Faág szuletes)=26

Hun77 2015.07.09. 20:15:41

@Vágtázó Csiga: cultural.bzi.ro/descoperire-epocala-a-arheologilor-la-doi-pasi-de-romania-12391

a jutubos szkita olah haverom mutassa ne

azt irja hogy meteor itbol kardot is kaptak a sirba? te hallottad ezt? nem hiszme

azt hogy ''megtalaltak a sirjat'' az thallottuk de hogy 'meteor kard'?XD

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.07.09. 21:24:17

@Hun77: "azt irja hogy meteor itbol kardot is kaptak a sirba? te hallottad ezt? nem hiszme"

az egy legenda a grikektol, hogy Agatirsos, Galeonos meg Skitos meteort latnak hullni az egbol, az elso ketto oda megy de megegetik magukat, mire a legkisebb, Skitosz kitudja venni. Nagypeti magyarazta hogy apja ezt ugy magyarazta hogy mire oda megy a legkisebbik a meteor mar kihult :)

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.07.09. 21:27:15

@Hun77: "az olahok nemreg ezt szedtek ele;"

nem is olvasok bele, mi van? be vannak szarva esik szet az osmultjuk vagy mi?? gyartjak az ujabb osmultat? :))

Hun77 2015.07.12. 10:35:07

www.youtube.com/user/c1citroen/discussion

ezzel a Tot Ferivel is beszedette a videokot az a Szkita1965 [mar ezelott baszogatott mindenkit a jutubon hogy miert toltottuk fel]

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.07.13. 13:06:03

ja, eppen vettem eszre en is, nekem meg vannka a videok, aztan nem tom ha jo lenne visszatolteni ne cseszegesenek engem is, esetleg rejtett videokent

dailynewshungary.com/the-10-greatest-victorious-hungarian-battles-of-history/

Hun77 2015.07.19. 18:52:24

Blue and Wolf | Turan-Silvania
Agatyrsi - Celestial/Blue Tribe [Egi/Kek Torzs]
Agatyrsi - Akatziri - Kazari - Sakari/Sekeli [Szekely]
Szekely-Hun
Heniochi [Hunok] tribe was 'charioteer tribe' [ chariot in hungarian is 'szeker' and in romanian 'carut' ; CaRuT -TRaC - TuRC + KuRuT(C) ]

beirtam a vid ala

www.youtube.com/watch?v=JVr-qa5mzU8

Hun77 2015.07.19. 18:53:18

beirom Sanyohoz es hogy piszkajjam xd

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.07.23. 14:43:14

Dalmata - Szarmata ?

en.wikipedia.org/wiki/Dalmatia
en.wikipedia.org/wiki/Dalmatae

ha Gyula utan vesszuk magunkat s a szlav az feher hun, akkor szlav=szarmata.
s lehet CRoat is SzaR(m)aT...

az SZ es C (K) ugy valtakozik mint a Pax, peace, pace, beke. szorosan osszefuggenek.

asszem a szekelyek mondjak ha dallamot hallanak hogy szo(l)zatot hallottam. gondoljunk csak a szolmizalas szora :)

Hun77 2015.07.23. 20:36:56

a croat az turk kuruc stb inkabb

esznezzeg;

''az avarok mikor bejonnek elkuldik Italiaba a longobardokot... ugye?

Lombard

Lomb [a fa lombja]

ha lehull akkor 'avar'

romanul az 'eg' az 'arde'

lomb-ard s avar...

agatyrsi az ego-torzs

szoval az ego dolgok latszadnak ezekbe;

longo-bard-ba a 'lang'

ego-tortza [faklya romanul] [agatyrs]

+ gepida

gyep=fu

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.07.24. 11:57:42

:)) hatalmaak az okfejteseid :)

hogy mind e nevek a tuzzel, a fennyel, alanggal az egesell kapcsolatos az biztos, Gyula is erre a kovetkeztetesre jutott, nem de? hogy LANGŐR az lengyel landor, angol, venger stb

lOMBARd - ombar-ember mint sicamber peldaul :)

van olyan szo is hogy lampa,

"+ gepida; gyep=fu "

gepi-gyepu, rendben, de mi a -DA?

Hun77 2015.07.27. 20:46:36

@Vágtázó Csiga: www.facebook.com/hunnemzetiseg/videos

eze te felelsze Tsiga?D

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.07.28. 17:56:39

@Hun77: "felelsze " micsoda???
nem, nem az en oldalam ez

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.08.11. 11:48:02

he Kara Bulgars were descendent of the tribes of the Atilla's state Right Wing, known under the name of the right wing tribes, Köturgur, which gave us the Greek appellation Kuturguri and its variations. The Right Wing in turn consisted of a collection of western N.Pontic Scythian and Bulgarian tribes, most numerous of which was a tribal union with their Türkic name Agach-eri, in Greek Acathyrsi Scythians, who became dominated by Bulgars. Bulgars, in turn, have preserved their traditional appellation of Ases, under which they were known in the Middle Asia as a dynastic tribe of the As-Tochar-Suvar (Gr. Sabaroi) confederation.

s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/besenyo_dateline_En.htm

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.08.11. 11:48:57

csak ezt szerettem volna kihangsulyozni: "Türkic name Agach-eri, in Greek Acathyrsi Scythians,"

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.08.26. 14:30:31

szerintem szent pista fiktiv, ha le akarjak vagni, kitorolni Atillat, csinalnak egy pistat

www.youtube.com/watch?v=92HgKM9FlzI

Hun77 2015.08.28. 19:20:57

aszongya az egyik filmbe most neztem hogy 'eden' zsidoul annyi mint 'orom'

ormenyorszag elso kereszteny orszag

Cato szerint Noe barka ott volt s a szkitak

armenia aromania romania s a fovaros bucur-esti [bucurie romanu orom]

na vagy itt vagy valachiaba volt az 'EDEN'

S MAGYARUL EDES AZ EDES BETALAL IDE

S AKKOR UNGARIA [CARPAT BAZIN]= ROMANIA xd

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.08.29. 22:23:37

szerintem eden=erdely

az olahok asszondjak ardeal, de van olyan nevunk hogy Argyelus kiralyfi. argyel-erdel

ellenben olyan szavuni is van hogy árdeli. pontos jelenteset nem tom, ilyen kifejezesek vannak mint: ardeli szep hold, vagy csak ardeli hold

Hun77 2015.08.31. 20:53:59

epa.oszk.hu/00000/00030/00270/datum07395/cim207398.htm

esse tiszta ugyebar

lehet ahoz a 'szent imrehez' is koze van

Lech nevu helyseg is volt erdelyben [;ech mezei csata stb]

Hun77 2015.09.04. 18:53:07

hallas

avarok ringjei;

irtak ugy is hogy hringus

ear ful angolu

hear hallas

ir-ear?
angol-hangol[hungar]?

valach ulachi olah - hall hallo hallok? falak? fulek?

meg Jasdinak lesz igaza hogy a ''hang es a fal leomlik''

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.09.18. 13:48:41

@Hun77: "valach ulachi olah"
ez lehet akar alan, s az meg jasz, s lehet a rac is az
yazig - rac(ig) es yaz-alan z<->n

hun77 2015.09.18. 14:28:24

@Vágtázó Csiga: hat ha mar vannak tatarok is [tartaros-nak irtak] akkor lehet

meg az erdelyi varakkal kapcsolatos 'tatar legendak'

lehet tataroztak vagyes epitettek a-var-okot

hun77 2015.09.21. 08:01:50

boldog szulinapot Tsiga amugy!D

asszem neked van ekor vagy valakinek a jutubon akivel irok,szept 20?

mi?

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.09.21. 12:05:53

@hun77: "boldog szulinapot Tsiga amugy!D"

koszi szepen, viszont! :P de nem en vagyok az :)

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.09.27. 10:46:35

Gyula asszondja a partusok bardosok voltak, bard hasznalok. Mar nem tom melyik az a fejezet. Itte aszondja parashu=bard

en.wikipedia.org/wiki/Parashurama

hun77 2015.09.27. 14:41:03

K-immer Batyury XD

hun77 2015.09.27. 14:57:17

@Vágtázó Csiga: lango-bardok

azt es szeretnem tudni hogy a valszeg szabadvakolo Arany Jani miett irta meg a 'velszi bardokot'?
-------

lang romanu falcara

flacau legeny

+ van a lany

ezek egybe vanak csak nemtom mik

van a 'fal' es

avarok valai [ringjei]=longo bardok?

hosszu partok de az mi a?

hun77 2015.09.27. 14:58:54

tűz foc

tíz fok

a fok az grad

a Gradok ezek? mik? vise stb

hun77 2015.09.27. 15:00:15

Grad az Glad? az aki Anonymnal

cald romanu meleg

a lang is meleg ---s itt vissza lehet menni az Aagtyrsikhez

hun77 2015.09.27. 16:15:48

@Vágtázó Csiga: Egelyt jasdi es emlitti valamit kiserleteztek a vassal vagy mi

----

te ! Szkitia az = Tortenelem

mi>?

szakit-tort-en...

s akkor a 'szakitasokot' megnezzuk [egyhaz] akkor az hogy 'keleti X nep Nyugati'' ''fekete-feher X nep'

s ezek utan Ister[duna] Oszto-r + Atillahunok [szkitak]

?

arrol a dentu m-agayriara kitett rajzomrol jutott eszembe [csak nem tudom linkelni ide az oldalt - de te kitetted ott jobbrol]

a Nagyok Ursaga czikk D

hun77 2015.09.27. 16:16:47

@hun77: + a nomad hajtja a masik nomadot [vagyis letornek [[torok turk]] levalnak[el-parth-olnak]] tolluk vagyes leszakad-nak

mi?

hun77 2015.09.27. 16:40:53

a Nagyok Ur-Saga [noe ogyges saga] lehet a H-Egyek orszaga is [es talal ugyabar me korben vannak itt eleg]

vagy az 'egyszemu szkitak' erdekes 'arima'spi

arima aramea ormeny-orszag ['''az elso kerekszkeny orszag''']

de az akkor itt vot

s Noe akkor Uno [egy]

nezd meg a czkikket ott a dentu agyarian odairtam most jutott sak ez igy eszembe

fonix az fonok de a 'fo' az 'fej' es a 'szem' a 'fejen van'

lehet szemitak XD

hun77 2015.09.27. 16:54:56

Jasdit nezem s eszembe jutoot hogy a hun Doman nev

lehet ha mar van avar Tudun akkor Tu-do-Man azaz tudo ember XD

vagy nomad

hun77 2015.09.27. 16:56:13

www.youtube.com/watch?v=IeHbK6ATTDE

nezzeg Tsiga latode a ket linket amit a video ala tettem be? mert nekem is soxor spammolva vannak a komok

ha mashova irok en latom de mas nem [ha mas account-al mejek be akkor tudom meg hogy laccik e vagy nem]

nessze meg te es

hun77 2015.09.27. 17:43:39

viz folyo 'vissza-folyo'

Atilla kutya-feju

Kút-Fő

ha atilla ister [ostora-duna] es a belefolyok tulajdonkeppen vissza[viz]-folynak? ha azt vesszuk hogy 'volt itt pannon tenger'? mi?

hun77 2015.09.27. 17:44:44

szoval akkor a Duna a 'kut-fo' a kutyafeju Ister [ostora] XD

hun77 2015.09.27. 17:45:43

vagy a Tanya oszto [tanais-ter]

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.09.27. 19:52:50

@hun77: "s Noe akkor Uno [egy]"
lehet pont Jasdi voyt az, lehet mas, hogy Juno az jó-nő. Lehet mind pont ugyan az, ha szamba vesszuk amit Pap gabor mond hogy Noe=Nő.

en.wikipedia.org/wiki/Juno_%28mythology%29
en.wikipedia.org/wiki/Uni_%28mythology%29

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.09.27. 19:54:48

@hun77: ja, latszanak a linkek, pont ugyan olyan link vagy te is :P

hun77 2015.09.27. 20:18:28

www.youtube.com/watch?v=IcwXNEaBDGM

nem doll le a farkasok szobra XD

Jasdi aszongya romania az i-romania valszeg iroman[y]-t akar mondani

lehet mert latin tanul

dac a diak vagy dicit tanul XD stb

sapientia sabin/r

hun77 2015.09.27. 20:32:27

www.youtube.com/watch?v=cMuLput77o4

amugy van nehany video amiket nem es lattam addig tortenelmeztunk az utobbi idobe XD

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.09.28. 12:36:02

@hun77: "dac a diak vagy dicit tanul XD stb"

dac-kád, amiben furdunk :) a medence is egy kád

hun77 2015.09.28. 14:32:10

@Vágtázó Csiga: www.youtube.com/watch?v=B2EfRpMnLTs

a romanok hogy fosnak a video alatt mert nem azok az adatokkal tettem fel mint ahogy nekik nyomjak [ ugy hogy dicsosegesenn jojjenek ki, azaz ok voltak a tobben stb XD]

hun77 2015.09.28. 20:42:50

@Vágtázó Csiga: med-ens dak kad kald-eus/ens

cald romanu meleg

szoval lehet kad es

hun77 2015.09.28. 20:44:20

hodmezo vasarhely hold mezo vasarhelu

ota olta [d-t]

bejon a t/d melle a L

hun77 2015.09.28. 20:45:50

Thermo-Phylae[Folyo Lofo]

Thomyris Marothy Barothy [ kozel van Homorod furdohoz]

Maroth-furdo? ki-Vajt Vajda?

hun77 2015.09.29. 10:05:24

szabir.ingyenblog.hu/a-hunokrolszkitakrolmagyarokrol.blog

megjott az elso kritika a zoldalra XD

alol a komok
irj be te es vmit

hun77 2015.09.29. 17:24:54

152

148

143 xd

stb ha tekere d felfele

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.10.04. 11:03:51

na, itten ezek asszondjak szent pisti csaszar volt

13:07-tol

Basil/eus - Vazul hehe ez jo :) az Vasile olahul :)
Geza, Gejzar - cezar

hun77 2015.10.06. 21:31:25

www.youtube.com/watch?v=qtAMMMF_Pcw

13;00

''torok idoben'' mi minden tortenik 'vallasi vita stb'

mondom hogy nem volt torok foglalas ,'az ijen ojan egyhazak megjelenese' az a 'torok/torik kor'

vagy lehet a 'szkita/szakit'

----
na, itten ezek asszondjak szent pisti csaszar volt

13:07-tol

ez meikbe van?>

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.10.10. 10:21:01

ebben ez azt mondja hogy a Tibetiek tul eltek a nagy vizozont es a Hiberborionokkal es az eszakiakkal keveredtek ossze s ebbol lett az arja rassz.

22:00-nel talahato meg ez.
41:00-tol leirja a hiperbolinokat

www.youtube.com/watch?v=96Vv2VnYbxU

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2016.09.27. 19:22:33

kiegeszitettem a bejegyzes nehany keppel. "Ha mindenki valahonnan jott, akkor ki votl itt???"

Tovabba, Mongol=Tatar=Avar=Hephtalita=Kun=Hun=Magyar
Ha mind ez nem egy es ugyanaz, akkor en vagyok a Papa.

s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/AD_650KubratBulgaria.jpg