Szakrális Uralom

"Aki történetet ír, módját ejti annak, hogy a múlttól megszabaduljon." -Goethe +++++++++++++++++++++ Magyar ősmúlt, történelem hamisítás, kitalált középkor. Hamis történelem.

Új hozzászóllások

=>>>EXTRA HUNGARIAM NON EST VITA, SI EST VITA, NON EST ITA.<<<=

2014.09.12. 10:15 Vágtázó Csiga

euRóPa = PeJéR azaz FeHéR Hun Ország

Címkék: magyar hun szekely hunok szekelyek szkitak

INVÁZIÓ VAGY INKÁBB INVENCIÓ?

"A MÚLTAT VÉGKÉPP ELTÖRÖLNI"

 

 Feszty2.jpg

 

Az emberiség történelme ki van herélve. annak akinek nincs történelme, nincs múltja, annak nincs se jelenje, se jövője. Egy folytonos kiszolgáltatottsági állapotban teng-leng. Váltja az ideológiákat mint az alsóneműt. Sajnos ez által az egész emberi társadalom egy hangya társadalom felé rohan, S ezt még egyesek "evolúciónak" nevezik. Vegyük végre észre hogy amit nekünk beadnak mint "honfoglalás" és mint "népvándorlás" az nem más mint katonai hadviseletek lébonyolítása, lézajlása. Ilyen a hun-magyar bejövetel, az úgynevezett árja invázió, az úgynevezett angol-szász invázió. De pont ugyan ez áll fenn az amerikai indiánoknál is akik állítólagosan átmentek egy jég sivatagon, a Bering szoroson át egészen az új földrészre, csak úgy... ez mind szép és jó, és ez működik is... a billiárd asztalon golyókkal. Sorba állítja az ember a golyókat, lök egyet rajtuk, majd a kölcsönhatás által mindegyik előrébb tolja az előtte levőt. Ilyen a Természetben soha sem volt és soha sem lesz. Ez egy ámítás. Az egyedüli ilyen dolog ami hasonlít erre a tételre, az az ami ma is zajlik Európában, hosszú időn át kisebb csoportok árasztják el a földrészt. Ezek emigránsok. Az hogy egy teljes üres földrész legyen valahol, majd jönnek egyesek, eltűnnek, helyükben aztán mások jönnek, azok is eltűnnek és így tovább egy gyerekmese. "Az amerikaiak Irakból", "az amerikaiak Afganisztánból". Halljuk a hírekben. Na most, mind tudjuk hogy nem 350 millió amerikai ment el oda unalomból, hanem csak egy katakanai rétegről van szó.

 

Példa: széthull az Ázsiai hun birodalom, szétrajzanak a különböző törzsek, kezdenek nyugat felé áramlani. Az egyik üldözte a másikat, a másik üldözte a harmadikat, s így bevetődnek a Kárpát medencében. Pont ez van a Magyari Urak bejövetelekor. A besenyőket üldözték a türkök, a besenyők üldözetbe vettek az előttük lévő Magyarokat, azok meg félelmükben beszaladtak a Kárpátok ölebe. Mese habbal!!!

Valójában mint pont ugyan az a nagy esemény cafatokra bontva és széthúzva évszázadok hosszúságára. Valójában az igazi történelem van így lefedve és a hamis megalapozva.

 

aNGoL - uNGaR: kelet szláv és balti népek minket vengernek, vangarnak, weigernek neveznek.

uNGaR - v(a)NGaR, egy és ugyan az.

 

FRaNk - VaRaNG - VaRyaG: hangugratással újból csak vangar, ungar, varhun, avar ami egy kutya mind, ide tartozik a varég is természetesen.

 

VaNDaL - aNDoRa: ilyen például aNDaLusia is ami valójában Vandalusia. Vandálok földje. De ez is vangar - ungar. Csak egy NG-ND hangváltás történik. aNGoL - VaNGaR - VaNDaL.

 

GePiDa - GeTa - GoTh -  KaPiTá-ny: lerövidítve kiesik a közbülső hang: gePIda - geda. s már ott is vagyunk a híres gétaknál, azaz a gótoknál. Fordítva ez tak, trak, turk. Eme kapitányok a nemes harcosok voltak. Ilyen kapitányok voltak az ispánok is amely krónikáink szerint Spanyolország nevét adta. iSPaN - eSPaN - España. Ispán-ia. Szláv torzítással spán - zsupán. Oláhul jupîn (zsupün). Nincs kizárva hogy Japán neve is ezt rejtheti, mivel ők is hun ivadékok. Zsápán - zsupán - ispán. Ami napluk Nippon. A nádor ami meg nagyúr. A Bolgárokat mi Nádornak, Lándornak is hívtuk. Ez pont ugyan az mint a Lengyel. Japánban a nemes főúr a Samurai. (sam-nad, nagy. mivelhogy a D,T zöngésíthető. samur-masur-nador?)

Itt meg kell említeni egy rövid szó erejéig a sokat vitatott Dák nevet is. GeTa - TeGa - DaCa. Egy kutya ez is. Az egyik a másik a fordítottja. Amit latinul dáknak mondanak, az görög és arab forrásokban géta. A kopogós hangcsoport (K,G,GY) és a nyammogós (M,N,NY) között van egy átjárás. Gaia - Maya, Basque - Gascogn. Így a dák (dac) lesz dán s a daha dana. Mint a Dánok neve. Vagy Skandinávia neve is, minek jelentése sk-an-din-av = szaka hun dán törzs! (lásd Tóth Gyula: Danok királya). Dán fordítva nad-nagy. Pontosan ugyan az mint a Don, Donyeck, Dnyeper, Dnyeszter vagy Duna, az az dáma. Latinosan donna, Madonna ami a Mia Donna összevonása vagy a francia Notre Dame, mi asszonyunk. Vagy az Ír kelta testvéreinknél Danu anyaistennő. A Nagyasszony, Boldogasszony. Ők meg a "Tuatha Dé Danann" az az a "Danu istennő népe". (Többet erről a hivatkozásokban az iromány legalján.)

 

SaXoN, SaCHs - SaHa, SaKa, DaHa: szék-ely. görög elnevessél szk-íta.

 

SLaV - SCLaV - SaCLaB: ami állítólagos SZoL-gát jelent. Azonban ez is székely, szkíta. A székely az SaCaL, más olvasatban SCLa. Más változat a sclab, sclabenoi V->B váltassál. Az AB, AV végződés törzset jelent vagy nemzetséget. Így sacalab - sclab - sclav - slav . Ennek más változata a sarab - serb. a sar, szár fehéret, világosat jelent. Fehér ág, fehér nemzetség. Mint ugyan csak a sali-száli. Mint a száligi frankok és vandálok nevei. (Tóth Gyula nyomán)

 

PoLaK - BoLGa(R) - VaLaCH - BaLKan - BaLTaG: a szláv nyelvekben a fehér az biel, belo, byal. Tehát egy BL páros. Peldaul BeLo Rus - Fehér Orosz, Belograd - Fehérvár. A latin nyelvekben az L kieshet, olasz bianco. De spanyol blanco, farncia blanc. Maga a latinban album, itt a BL már sorrendet cserél. Alba pont ugyan az. Például BéLa nevünk jelentése ez kell hogy legyen. Magyarul a fehér más változata FeJér, PeJér. Itt az R,L,J hangosztályon belül történik hangcsere, egyetemben a B,P,V,F hangcsoporttal. Angol-szász, germán nyelvterületen is ez a hangváltás megy végbe. B->V vagy W. Azonban az L lemarad és egy záradékos T-re vagy D-re vált a szó vége. Dán hvid, izlandi hvitur, norvég hvit, holland wit, angol white, nemet weiß azaz weis. S igy tovabb. A BaLti nyelvekben is a kemény K,C T-re vált. Let balta, litván baltas. Kivétel az észt valga. Nagyon érdekes hogy ez a szó, sclav, sclab, oda-vissza olvasva pont ugyan azt eredményezi ha elhagyjuk a zöngés S (sz) hangot. CLaB - BaLC, és már ott is vagyunk a francia blanc-nál, vagy a Balkán hegység nevénél. Mind e szavak jelentése nem más mint fehér, fehér nemzetség, fehér ág vagy törzs. Ez annyira igaz hogy még maga euRóPa nevében is a BL hangpáros rejtőzik PR alakban B->P és J->R hangcserével. Úgy tűnik ezért lett az egyik RLJ hangból EU vagy EV.

 

 

euRóPa = PeJéR

 

 

Avagy EURÓPA = FEHÉR ORSZÁG, FEHÉR HUN ORSZAG. R-P -> L-B-> aLBa. S így zárul a kör. Hogy is ejtik angolul Europát? jurop. Hát oroszul? juropá (Европа - Yevropa). De Hindi nyelven is juropá (यूरोप - Yūrōpa), akarcsak Japánul és más Ázsiai nyelven. Ha hisszük ha nem, ez nem más mint pejér azaz fejér, fehér. Törökül a fehér beyaz! aLBa. Albania, Albion. Skócia neve gall keltául Alba. Meg kell említeni hogy egyes nyelvben mint Görög vagy Makódon létezik egy Evrop, Evropa változat is.Végezetül ráadásként érdemes megemlíteni hogy a Czech vagy Scwab is pont ugyan az, székely illetve szkíta. De ne hagyjuk ki Svájc nevet sem, vagy akar a Svédet sem. Úgyhogy minden magyar dőljön nyugodtan hatra és nyugodjon meg, ahogy Magyar Adorján mondta:

 

 

 

"Nem jöttünk mi sehonnan sem!"

 

 

 

Az hogy a Pártusok neve mit rejthet, ami egybe cseng a Perzsával, úgy hogy a T zöngésül (PaRT-PeRS), az már más tál tészta. Főleg ha rátekintünk a PeJéR alakra ahogy a J zöngésül ZS-re, így lesz Pers, Perzsa. Ahogy láttuk egyes nyelvben a fehérből az R vagy L teljesen eltűnik, a közbülső hang T-re vált. Ilyenek voltak a germán nyelvek, de a Baltikum nevében meg megmaradt az L. A K-á hang és a T, avagy a kemény hangok csoportja (kohogos) és a csoszogos szoros kapcsolatban all. Például: latin pax, ami páksz. Olasz pace (pácsé), Angol peace (písz), Spanyol: paz. Magyar béke, Baszk: bakea. A germán nyelvekben megjelenik itt is a T,D. Dán: fred, Holland: vrede. Párizs eszünkbe ugorhatna ilyenkor, az is PRS. Egyes nyelvekben ugyebár a J az ZS. P->V és máris a PoLaKok (azaz LeNGYeL ami eNGeL-aNGoL, s nem más mint ahogy ők hívnak minket: VeNGeR, pontosabban weiger, N nélkül) fővárosánál vagyunk: Warszawa (Vársáva), illetve Varsó. PárS-VáRS. Törökül a béke az baris (Barış)!

 

 

 

S akkor elgondolkozhatunk hogy vajon mit is jelent az Ázsia név? Ha van fehér akkor feketének is kéne lennie. A fekete még sötét, setét is. Este is sötét van. Fordítva ez ös, es. Ös-ia, es-ia, ázs-ia. Az „-ia” olyas végződés mint Bulgar-ia, Ausztrál-ia, Skandináv-ia stb. Lássuk hogyha véletlen lehet-e? Nézzünk körül más nyelvekben a fekete, sötét, est, este szavak alakjaira. Görögül a sötét az „skotadi”, Latin: obscuros, Spanyol, Olasz: oscuro, Francia: sombre, Katálan: fosc, Lengyel: ciemny. Svédül a fekete az svart”, Németul schwarz, Hollandul: swart. Olaszul „sera az este. Szláv nyelvekben az S CS-re vált. Fehéroroszul fekete az čorny”, Orosz: cherny, Szlovén: črna, Szlovák: čierna, Szerb: crn stb. Románul a „cioră” varjút jelent. Fehérorosz nyelven a sötét az „ciomna, a többi nyelvekben úgy latszik az S T-re vált: Orosz: temno, Szlovák: tmavý, Bolgar: tumen. Pont mint a balti nyelveken is: Észt: tume, Lett: tumšs, Litván: tamsus vagy Finn: tumma. Török nyelvekben általában a „kara fekete, sötét jelentéssel bír. (c->k) Azeri „qara”, Uzbeg: qora, Mongolul: khar és Japán: kuro. Törökül: siya, Grúz: shavi, Örmény: sev. Tarthatna a felsorolás a végtelenig. Egész olyan szavakig is mint angol „shade, shadow” ami árnyékot jelent.

 

 

 

Láthatjuk e szavak gyöke a csoszogós cs,s hangok körül forog, ami átvált egy keményebb k-ra, de a lágyabb t-re is. Például az angolban tálható th átmeneti hang a csoszogós és a dadogós t,d hangok közt. Ezek után nyugodtan levonhatjuk a következtetést:

 

 

 

áZSia - eSTia

 

 

hun_empire_by_still_ates.jpg

 

 

Hivatkozások:

Tóth Gyula: Fehér Magyarok, Fekete Magyarok

Tóth Gyula: Dánok királya

Tóth Gyula: A vandálok

Tóth Gyula: Titokzatos Gepidák

Varga Csaba: Fehérvár miért fehér vár? (a fehér szó elemzése)

Varga Csaba: Nádor szavunk

Dák ≠ rumin - Daxia, a nagy hun birodalom

http://www.scribd.com/doc/228651461/Dak-nem-Roman-avagy-Dakia-a-nagy-Hun-birodalom

Fehér Vandálok

Vandálok

Frankok

Fehér Frankok

Danu anyaistennő

http://hu.wikipedia.org/wiki/Tuatha_D%C3%A9_Danann

Nemzetközi szótár

 

 

 

 

 

 

KÉPTÁR

(kattints a megnyitásért)

 

szkitia 002.jpg

 

 

pejer.jpg

 


 

 

ADALÉK:

 

 

aVaRCHun

 

Az Oláhokra visszatérve, a VLCH az egyszerűen VRCH/VRG hangváltás. aVaRCHun, Avaroi, Vlachoi. A VRG-ből sokat lehet "gyártani". Varang, Vangar, Frank stb. Majd Welsh, Wallon akár Flamand. Érdekes hogy a Viking névnek van egy W-s változata is, pont mint az Oláhnak is, Wallach. Ellenben a Viking inkább Hungfi-nak tűnik. Lehet éröltettnek látszik, de hogy ugyan az mint a Pecheng az biztos. Ve=Pe. Ez PEjér, fehér. Ennek magyaros változata a Besenyő, ellenben a Pe-cheng utolsó szótagja az Csáng, Csángó az az Chung, Hung, Hun. Van a Valahnak egy Volosi változata is, egy és ugyan az. A már említett Polak, Bolagar, Bolgar mellé akkor be lehet sorolni ezennel a Palócot is. A lengyelek például a kunokat Polowcy-nak mondják. PRuS - PRS-PLC. Csak ugyan PaLóC, PoLáK, VaLaH stb. A HéBeR pedig egy olyan változat amiben hangugrás történik, a H előre kerül. Érdekes hogy a HoRVáT is az csak fonákul olvasva. Pont mint a PoRTuGaL is. H->G, V->P. Végét fűszerezi egy L. Az L valószínűleg a BaLTáG maradványa. Mint ahogy a Baltikum nevében is megmaradt. Bal Ág, Fehér Ág. A másik a Jobb Ág amiből a jobbágy szavunk alakult. Egész Európa tele van eme nevekkel, ahogy úgy szintén maga Európa neve is pont az. A vén Európa szétszakított népei ki hogyan, maga módján valahogy többé-kevésbé megtartotta ezt a nevet.

Ez a BLT a BaLTi névből átmegy BRT-be. Így lesz BRiT, BReTánia, BReTon is. Ez mind PáRTus. A BeLGa névben pedig a G őrződött meg és a T esett ki mint a legtöbb esetben.

 

Úgy fest az Oláhoknak nem volt V betűjük még nem is olyan regén. (P,B,V,F)

TemesVár/a - TimișOAra

HunyadVár/a - HunedOAra (Vajdahunyad)

Várad - Oradea

vagy olyan mint Oaș az Vas. stb. stb. (OA~W)

Ezért mondjuk mi nekik Oláh, mert az "O" a legközelebbi hang a magyarban a "W" hanghoz.

 

Azt a földrészt ami a Dunától délre van és mind az ami egykor a nagy Bulgár királyság része volt azt folyton Terra Blachorum-nak nevezik. Erre hivatkoznak szüntelenül vakon hogy "ők már itt voltak." BLAK-BLAG, BULAK/BULAG (BULG). Pont ugyan az újból. Olyanok mint Rásonyi László, már kimutatta hogy itten török népességről van szó és semmi köze ahhoz amit ma Oláhnak hívunk. Ahogy a Háber sem az.

Továbbá, VOLGA-BULGA stb. Mind egyen azon gyökű. VRG/BLG -> VRCH-VLCH. Úgyhogy egész Európa Valachia, pontosabban Vengeria, Vangaria az az Ungaria. :) Csak a Valahos változatból kiesik az N, pont mint a Lengyel Weiger-ből is, ahogyan ők hívjak a Magyar testvéreket. Mi meg vissza Lengyelezzük őket, ami újból csak az. Ez ilyen egyszerű!

 

"Az lenne a megdöbbentő ha ez nem így lenne" - Varga Csaba

 

 

 

Névmutató:

 

kimer - cymru - (karaman/german-makar?) - make-don - gomer, magor

polak - bolag (bolgar) - belga - balkan - balti(c) - norge (b<->n) - bosni(beseni) - pecheng - csángó

zikul - sicul(i) - sacalab(slav) - euskal - scot - székely

eesti - oster(reich) - etrusc - eriu

sarab(serb) - sverige - switzer(helvet mint belg,bulg-ar) - hrvat - chroesm - holland

frank(varang-vangar-ungar,venger,vandal) - engel,angel - valach - wallon - welsh(cymru) - flamand - gali - hellas(grek)

alba(n/ia) - alpi - alapa(alba) - albion

 

 

 

Mindenki valahonnan jött

(akkor ki volt itt???)

 

old_great_bulgaria_and_migration_of_bulgarians.png

mig.gif

hrvatmigrations_01.gif

migration_of_serbs.png

azsiai_hunok.jpg

1205 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://maghon.blog.hu/api/trackback/id/tr56691513

Hun77 2015.09.04. 18:53:07

hallas

avarok ringjei;

irtak ugy is hogy hringus

ear ful angolu

hear hallas

ir-ear?
angol-hangol[hungar]?

valach ulachi olah - hall hallo hallok? falak? fulek?

meg Jasdinak lesz igaza hogy a ''hang es a fal leomlik''

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.09.18. 13:48:41

@Hun77: "valach ulachi olah"
ez lehet akar alan, s az meg jasz, s lehet a rac is az
yazig - rac(ig) es yaz-alan z<->n

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.09.18. 14:28:24

@Vágtázó Csiga: hat ha mar vannak tatarok is [tartaros-nak irtak] akkor lehet

meg az erdelyi varakkal kapcsolatos 'tatar legendak'

lehet tataroztak vagyes epitettek a-var-okot

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.09.21. 08:01:50

boldog szulinapot Tsiga amugy!D

asszem neked van ekor vagy valakinek a jutubon akivel irok,szept 20?

mi?

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.09.21. 12:05:53

@hun77: "boldog szulinapot Tsiga amugy!D"

koszi szepen, viszont! :P de nem en vagyok az :)

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.09.27. 10:46:35

Gyula asszondja a partusok bardosok voltak, bard hasznalok. Mar nem tom melyik az a fejezet. Itte aszondja parashu=bard

en.wikipedia.org/wiki/Parashurama

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.09.27. 14:57:17

@Vágtázó Csiga: lango-bardok

azt es szeretnem tudni hogy a valszeg szabadvakolo Arany Jani miett irta meg a 'velszi bardokot'?
-------

lang romanu falcara

flacau legeny

+ van a lany

ezek egybe vanak csak nemtom mik

van a 'fal' es

avarok valai [ringjei]=longo bardok?

hosszu partok de az mi a?

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.09.27. 14:58:54

tűz foc

tíz fok

a fok az grad

a Gradok ezek? mik? vise stb

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.09.27. 15:00:15

Grad az Glad? az aki Anonymnal

cald romanu meleg

a lang is meleg ---s itt vissza lehet menni az Aagtyrsikhez

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.09.27. 16:15:48

@Vágtázó Csiga: Egelyt jasdi es emlitti valamit kiserleteztek a vassal vagy mi

----

te ! Szkitia az = Tortenelem

mi>?

szakit-tort-en...

s akkor a 'szakitasokot' megnezzuk [egyhaz] akkor az hogy 'keleti X nep Nyugati'' ''fekete-feher X nep'

s ezek utan Ister[duna] Oszto-r + Atillahunok [szkitak]

?

arrol a dentu m-agayriara kitett rajzomrol jutott eszembe [csak nem tudom linkelni ide az oldalt - de te kitetted ott jobbrol]

a Nagyok Ursaga czikk D

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.09.27. 16:16:47

@hun77: + a nomad hajtja a masik nomadot [vagyis letornek [[torok turk]] levalnak[el-parth-olnak]] tolluk vagyes leszakad-nak

mi?

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.09.27. 16:40:53

a Nagyok Ur-Saga [noe ogyges saga] lehet a H-Egyek orszaga is [es talal ugyabar me korben vannak itt eleg]

vagy az 'egyszemu szkitak' erdekes 'arima'spi

arima aramea ormeny-orszag ['''az elso kerekszkeny orszag''']

de az akkor itt vot

s Noe akkor Uno [egy]

nezd meg a czkikket ott a dentu agyarian odairtam most jutott sak ez igy eszembe

fonix az fonok de a 'fo' az 'fej' es a 'szem' a 'fejen van'

lehet szemitak XD

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.09.27. 16:54:56

Jasdit nezem s eszembe jutoot hogy a hun Doman nev

lehet ha mar van avar Tudun akkor Tu-do-Man azaz tudo ember XD

vagy nomad

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.09.27. 16:56:13

www.youtube.com/watch?v=IeHbK6ATTDE

nezzeg Tsiga latode a ket linket amit a video ala tettem be? mert nekem is soxor spammolva vannak a komok

ha mashova irok en latom de mas nem [ha mas account-al mejek be akkor tudom meg hogy laccik e vagy nem]

nessze meg te es

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.09.27. 17:43:39

viz folyo 'vissza-folyo'

Atilla kutya-feju

Kút-Fő

ha atilla ister [ostora-duna] es a belefolyok tulajdonkeppen vissza[viz]-folynak? ha azt vesszuk hogy 'volt itt pannon tenger'? mi?

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.09.27. 17:44:44

szoval akkor a Duna a 'kut-fo' a kutyafeju Ister [ostora] XD

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.09.27. 17:45:43

vagy a Tanya oszto [tanais-ter]

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.09.27. 19:52:50

@hun77: "s Noe akkor Uno [egy]"
lehet pont Jasdi voyt az, lehet mas, hogy Juno az jó-nő. Lehet mind pont ugyan az, ha szamba vesszuk amit Pap gabor mond hogy Noe=Nő.

en.wikipedia.org/wiki/Juno_%28mythology%29
en.wikipedia.org/wiki/Uni_%28mythology%29

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.09.27. 19:54:48

@hun77: ja, latszanak a linkek, pont ugyan olyan link vagy te is :P

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.09.27. 20:18:28

www.youtube.com/watch?v=IcwXNEaBDGM

nem doll le a farkasok szobra XD

Jasdi aszongya romania az i-romania valszeg iroman[y]-t akar mondani

lehet mert latin tanul

dac a diak vagy dicit tanul XD stb

sapientia sabin/r

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.09.27. 20:32:27

www.youtube.com/watch?v=cMuLput77o4

amugy van nehany video amiket nem es lattam addig tortenelmeztunk az utobbi idobe XD

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.09.28. 12:36:02

@hun77: "dac a diak vagy dicit tanul XD stb"

dac-kád, amiben furdunk :) a medence is egy kád

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.09.28. 14:32:10

@Vágtázó Csiga: www.youtube.com/watch?v=B2EfRpMnLTs

a romanok hogy fosnak a video alatt mert nem azok az adatokkal tettem fel mint ahogy nekik nyomjak [ ugy hogy dicsosegesenn jojjenek ki, azaz ok voltak a tobben stb XD]

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.09.28. 20:42:50

@Vágtázó Csiga: med-ens dak kad kald-eus/ens

cald romanu meleg

szoval lehet kad es

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.09.28. 20:44:20

hodmezo vasarhely hold mezo vasarhelu

ota olta [d-t]

bejon a t/d melle a L

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.09.28. 20:45:50

Thermo-Phylae[Folyo Lofo]

Thomyris Marothy Barothy [ kozel van Homorod furdohoz]

Maroth-furdo? ki-Vajt Vajda?

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.09.29. 10:05:24

szabir.ingyenblog.hu/a-hunokrolszkitakrolmagyarokrol.blog

megjott az elso kritika a zoldalra XD

alol a komok
irj be te es vmit

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.09.29. 17:24:54

152

148

143 xd

stb ha tekere d felfele

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.10.04. 11:03:51

na, itten ezek asszondjak szent pisti csaszar volt

13:07-tol

Basil/eus - Vazul hehe ez jo :) az Vasile olahul :)
Geza, Gejzar - cezar

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.10.06. 21:31:25

www.youtube.com/watch?v=qtAMMMF_Pcw

13;00

''torok idoben'' mi minden tortenik 'vallasi vita stb'

mondom hogy nem volt torok foglalas ,'az ijen ojan egyhazak megjelenese' az a 'torok/torik kor'

vagy lehet a 'szkita/szakit'

----
na, itten ezek asszondjak szent pisti csaszar volt

13:07-tol

ez meikbe van?>

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.10.10. 10:21:01

ebben ez azt mondja hogy a Tibetiek tul eltek a nagy vizozont es a Hiberborionokkal es az eszakiakkal keveredtek ossze s ebbol lett az arja rassz.

22:00-nel talahato meg ez.
41:00-tol leirja a hiperbolinokat

www.youtube.com/watch?v=96Vv2VnYbxU

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2016.09.27. 19:22:33

kiegeszitettem a bejegyzes nehany keppel. "Ha mindenki valahonnan jott, akkor ki votl itt???"

Tovabba, Mongol=Tatar=Avar=Hephtalita=Kun=Hun=Magyar
Ha mind ez nem egy es ugyanaz, akkor en vagyok a Papa.

s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/AD_650KubratBulgaria.jpg

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.08.26. 20:45:37

ezt nem zartad be 2 eve Tsigasz
D
nezem a szovegeket

csak fejlodtunk vmit 2 ev alatt mi?XD

csinajja valami Solyom Solyman s Almost somlyaiekkal

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2018.08.26. 21:01:19

micsoda tyukeszuek ezek is. ird be mar nekik hogy ez kader duma.
www.youtube.com/watch?v=WJpWugf0OaU

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2018.08.26. 21:01:57

@hun77: "ezt nem zartad be 2 eve Tsigasz "
ne feszist a hurt... :P

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2018.08.26. 21:06:28

@hun77: "csinajja valami Solyom Solyman s Almost somlyaiekkal "

solyom=almos (slm-lms) :) Solomon=Almos :) o volt suleyman :)

solyom nap madar, sol=nap
mintha Arpad parducot viselt volna, de akkor Almosnak is viselnie kellett.

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2018.08.26. 21:11:15

Solomon apja David, Almose Ledevi :) devil :))
D=L ha a D-bol a felso felkor kitoroljuk, akkor az L

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2018.08.26. 21:23:40

s meg valami, ha a kazar vallas atteres az az istvani terites, Istvan pedig Atilla, akkor az europa atteritese. a legtobbm tudtom szerinet, nepesseg Arianus kereszteny volt. frankok, vandalok, gotok stb.ebbol gyartjak majd az iszlamot mind Manechista ellenvallas. Szoval a terites az az Arianizmusrol a Katolicizmusra, illetve egyetemessegre. de nem a mai katolicizmus... ertheto. A Arianizmusban sincs megvalto, Jezus csak profeta. Azert ismennek es engedik be a Francokhoz meg az angolokhoz az izlamosokat, mert ott volt Arianuzmus.

Ide pedig, sztem Matyas idejen, utana jott csak be a fertozes.

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2018.08.26. 21:26:39

Matyas halala 1490-532=958, s akkor Matyas Szent Istvan, es Szent istvan Attila. ertheto nem? :)))
s akkro rendjen van, hogy nem volt nem volt oszman invazio, ha meg volt, 500 evvel elotte.

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2018.08.26. 21:35:24

a nagy egyhaz szakadsas pedig ennek a szetrombolasa, onnantol van latin es szlav.

1054+532=1586, pont a reform kor

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.08.26. 21:51:17

@Vágtázó Csiga: mintha Arpad parducot viselt volna, de akkor Almosnak is viselnie kellett
--------

para-dus viz lazas izzados laczik [tuz voz lehet]

ti ertitek ezelet szpiritualba magyaraznai u h lega;abb abba varialjatok meg mondom Laczi banak es de nincs eideje 6 napot dolgozik 10 orat

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.08.26. 21:52:36

@Vágtázó Csiga: ne Tsigasz amont e shalgat

ezeknek van egy seperos szamik csak ma nemtom miek

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.08.26. 21:58:54

II. János, Szapolyai János Zsigmond István (Buda, 1540. július 7. – Gyulafehérvár, 1571. március 14.)

marcz=aguszt

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.08.26. 22:00:04

piricsad be akkor istvany=batho anna szapo janyos

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.08.26. 22:03:13

@Vágtázó Csiga: 1054+532=1586, pont a reform kor
------

+131 ev a Kurutz landol gallipoliba elhagyta hungaryt

okt 10 landol Galliba a Kurutz-decz 2ig [solmyai 1586 hal krasznai kalendajaba decz 2 nem decz 12]

okt 10-decz 2=53 nap

----

''a rak'' 300 eve jott be Tsiga sztem D

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2018.08.26. 22:06:10

milyen suket sablon szoveget itt is. akkro a sotetnek mondott kozepkor valojaban a reneszansz volt. amikor megszunt az irott torveny zsarnnoksaga. de ugy van bemutatva mintha a civilizacio es irott torveny nelkul nem lehetne elni. holott civilizacio=rabszolgasag.

www.youtube.com/watch?v=rrE16TRk8Vc

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.08.26. 22:06:51

Matyas halala 1490-532=958,

az 1490 sztem inkabb Bets-uj hely 1487 aguszt 17s akkor 955 megy le agsuzt az es 10

954 gallia menet Delbe tovabbalnak +100 ev 1054/1053 salamon s czerka szakadas kb akkor

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.08.26. 22:11:27

ja a 954es gallia menet katalaum fele april 6

ugy hogy eleg kozeli ev az 955 vagy 958hoz amivel van az 532vel 1490 april 6 u h jo van piriccsad meg

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2018.08.26. 22:18:29

@hun77: "''a rak'' 300 eve jott be Tsiga sztem D "
akkor az a habszburg (?)

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.08.26. 22:24:32

@Vágtázó Csiga: vagy az vagy a habsburg sztorik es lefednek vmit

1717 [belgrad szegeles szavoyai jevgenyij XD,1717 kurutz anatoliaba, szuletik maria trezka majus 5 mint erzsi frigy varanno nadyval 1573 majus 5]

1717 Iorganal a nemetek Erlauba stb hungaryba jonnek az ehinseg elol 1052=665 ev

1051 jonnek a nemetek vs andras s bela vertesi akcio=1052 pozsoni

ekkro vagy mikro 1030ba jottek a gyori csata ennik adnak miutan keheztettek oket

= lehet bejottek ide mint hungerek nem telepesek vagy haboruba amittom

www.google.com/search?tbm=bks&q=iorga+erlau+foamete

Săsimea — , s'a adus un număr restrâns de ... La 1052 „Flandri", goniţi de foamete, se aşează pe la Erlau 3.

''flandri'' flamand romau ehes vallon valach a falka XD

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.08.26. 22:25:55

erlau ruszul ugye sas ''orla'' szasz

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.08.26. 22:26:46

eger eagle sas eager moho - szoval ezek egybe vannak

dentuba jottek lehet XD

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.08.26. 22:32:00

1278 aguszt 26 -2018 aguszt 26

morva mezei csata

amugy mondtad a kunok es =tatarjaras=hunok [igen mert azok es kirohannak innen a tatarjaraskor]

ii istvan bratyizik mar velik de akkiriba a csehek is betornek de ugy hogy segiotteni jonnek XD

morva kun = frigy valami
------

mek.oszk.hu/09400/09477/html/0004/230.html

mek.oszk.hu/09400/09477/html/0004/280.html

Eufrozina, III. István anyja, a Barbarossa Frigyes által időközben királlyá kinevezett II. Vladiszlav cseh herceget kérte fel segítségre, akinek legöregebb fia, Frigyes, II. Géza leányát bírta nőül, második fia, Szvatopluk pedig ép most jegyezte el III. István nővérét. Vladiszlav fiával, Frigyes morva herceggel sietve jó nagy sereggel útnak indult Magyarországba, amelyen gyújtogatva, rabolva haladtak végig, mígnem Bácstól északra III. Istvánnak újból a Tiszán átkelt seregével egyesült, amelyben német zsoldosok, sőt oroszok is voltak, akiket Jaroszlav halicsi fejedelem, Vladimirkónak fia küldött, lévén az ő leánya III. István jegyese.

Mánuel a rettenetes híréről közismert cseh sereget látván maga előtt, hamar alkudozásokba kezdett, közben pedig hogy veszedelmes helyzetéből – előtte a hatalmas ellenséges sereg, mögötte a Duna – kiszabaduljon, seregét visszarendelte a Duna jobb partjára.

jonnek segitteni de szetvernek midnen tD

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.08.26. 22:54:36

jut eszembe hunyadi 1443 july 22iken indul a teli hadjaratr a[hoszzu hadjarat]

a pozsonyi kronikaba laczi kiraj hal july 21 1090 nem july 29 1095

1090-1443=353+100=1543 szekesfeher szegelese Solyman aguszt 24tol 10 napig azaz szept 3

1090-1543=453 atilla

july 21-szept 3= 54 nap

------

july 21-majus 29= 53 nap

april 6-amjus 29 kosztinapi szegeles 1453
-----

ha ezek osssefugnek akkor

1453-1000=453 atilla s istvany aguszt a koronazas s 23 korulre kalibralja Karacsonyi

ez kam bingo Tsiga XD

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.08.26. 22:55:41

mek.oszk.hu/09400/09477/html/0013/978.html

Augusztus 21-én a török sereg Székesfehérvár közelében ütött tábort.[44] Augusztus 24-ig a meteriszek (mellvédek) elkészülvén és az ágyúk felállíttatván, a következő napon az ágyúzás kezdetét vette.

Egyszóval a vár, – írja Szinán csaus[55] – miután tíz nap (vagyis augusztus 24.) óta éjjel-nappal szünet nélkül lövették s körülbelül 10.000-nél több golyót röpítettek feléje, a tizedik napnak harmadik órájában (vagyis reggel 8 óra tájban) isten segítségével elfoglaltatott.“

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.08.28. 18:45:32

books.google.ro/books?id=-E9DAAAAYAAJ&pg=PA56&dq=betse+kunok+szent+laszlo&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwipj9DMmJDdAhXM-aQKHU_UBr8Q6AEIJzAA#v=onepage&q=betse%20kunok%20szent%20laszlo&f=false

Tecso orszagba [alol jegyzet a Csehek bohem]

books.google.ro/books?id=Xm46AQAAIAAJ&q=iorga+erlau+foamete&dq=iorga+erlau+foamete&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiI4uKNmJDdAhWBNOwKHSZRCwEQ6AEIJzAA

hungerek [flamandok ] szaszok 1052 Tecsobe Huszt s erlau

hust kozle van a Vereczkehez

1065+33=1085 1086 ra is jegyzik a 2ik kuman jarast
-----

jut eszmebe Verecke s Bereck alapitgat Ecsedbe? 1330 korul

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.08.28. 18:48:16

vagy ize 1089 re habar itt mind1 mer mashol ez 1091-23=1068 az elso stb

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.08.28. 18:49:28

najo titsz ahujje vok 1052ot akartam irnai+33=1085

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.08.28. 18:56:41

zsigmond s a hungarok s grikkek 1406ba Gallipilinal kikapnak 60ezer halottt majd a turkok elozonlik Griekiat

1406-533=873

onnat centiztem hogy 1386 marcz 27 zsiga koronaz-300 evre a 2ik kunmenet 1086 - 200= 886

884 888 889 hungarokra adat

-33=853 s ez 19evre 872tol

1386+19=1405 mas adat zsiga koronazas 1387

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.08.28. 19:01:39

ostzan az es laccik lehet lattuk 373+500=873+33=905

906ba valami kronika asszem hungarok bulgariaba

books.google.ro/books?id=BREVAAAAQAAJ&pg=PA194&dq=hungaros+bulgaria+906&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjmvoKmnJDdAhWS_KQKHUUIDpIQ6AEILTAB#v=onepage&q=hungaros%20bulgaria%20906&f=false

ne kapom de megvan vhol

itt es izelik

persze nem lehet merrt hogy mentek anyi fele mikro 900-as elejen vs nemetek

ez es ojan hogy 1079 aszem a maznikerti besenyo vs kun s bizanci de 1081re bemennek polakiaba es [majd onnat ide]

laccik kulonbozo hejek ugyanazok

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.08.28. 19:12:56

books.google.ro/books?id=VsKQ3Tr32MEC&pg=PA330&dq=hungarorum+bulgaria+906&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjDktmknpDdAhXS26QKHbBgDO0Q6AEIOzAD#v=onepage&q=hungarorum%20bulgaria%20906&f=false

934hez hogy betonek s megolnek mindenkit

egy csomo foras irja ezt Gabi ba meg a kepes tortenelem aloadsba aszongya ''szo sincs errol''

ez se jo igy mert jon egy atlagos s meglassa aszongya ''ezek a nagyamgayrok telleg szepitnek''
caak mar Gabi baek es reg meg kellet vona kerdojelezek az egesz mindent kronikastol tb

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.08.28. 19:13:28

amugy Cedrenusnal aprilis indictio van a honapra