Szakrális Uralom

"Aki történetet ír, módját ejti annak, hogy a múlttól megszabaduljon." -Goethe +++++++++++++++++++++ Magyar ősmúlt, történelem hamisítás, kitalált középkor. Hamis történelem.

Új hozzászóllások

=>>>EXTRA HUNGARIAM NON EST VITA, SI EST VITA, NON EST ITA.<<<=

2015.07.20. 20:10 Vágtázó Csiga

Etruszk Magyarok - Magyar Etruszkok

Az igazságot még akkor is el kell fogadni, ha az a magyaroknak kedvez.”

  ~ Grandpierre K. Endre

 

excalibur_camelot_collection_by_gin7gin8-d3dnaxa.jpg

 

Sok víz folyt le a Dunán, s meg több sor került a könyvek lapjaira az Etruszkok származásáról és mivoltáról. S elmehet a végtelenségig, ha az összképet képtelenek az emberek fellelni. Persze hivatalos körökben ez tilos, hiszen akkor megszűnik Európa falcs történelme, amely szerint Latinok, Germánok, Szlávok lakjak akik közé barbár hordaként a Magyrok bepofátlankodtak. Nehogy felvessék hogy a Magyarok őshonos nép a Kárpát medencében, mert fejünkre eshet az ég. Az európai ember mindig európai volt. Nagyon nehéz megkülönböztetni egy Magyar családot egy Brittől, vagy Bretontól, Baszktól, Szicíliaitól. Ez mind őshonos nép, de a közelebbi Lengyel, Horvát, Bolgár is az. Aztán mind ezt szépen feldarabolják mint egy sakk táblát, majd sakkozgatnak a hatalmak a népekkel egymás ellen mint bábfigurák. Nagyjából vízszintesen helyezkednek el Európában az embertípusok, evvel együtt a vele járó műveltségek is. Nagyjából három sávban különböztethetjük meg. Csak nagy vonalakban: fent északon az északi típus, Britt, Skandináv, Balti. Közepén a másik sáv, Baszk, Burgund, Bajor, Magyar, Ukrán. Az alsó sáv pedig az úgy nevezett mediterrán, Spanyolország (Andaluz), Olaszország déli része és a Balkán, Anatóliával egyetemben.


A múltat úgy lehet végkép eltorolni, valójában az emberek tudatából kitörölni, ha a könyveket lassan átírogatjuk, ezért érdemes mindig régebbi könyveket lapozgatni, a régebbiek kevésbe átírtak, vagy inkább, hűbbek a valósághoz. Ilyen például az „ A Cambridge History of India” amelyben világosan le van írva hogy az indiai műveltség nem származhatott máshonnan csak a Kárpát Medencéből, mitöbb, evvel együtt az indiaiak szent állata is, a tehén. Ez még az 1800-as évek végén íródott. Azt a változatot ami a világháború után készült, ez az adat már hiányzik! De ez a hamisítás történik az enciklopédiákban is, ahol a pogány istentelenné vált holott vidékit jelent, az apokalipszis világvéget holott leleplezést jelent vagy a demokrácia sem népuralmat hanem tömeguralmat jelent. Nem számít, a polgár legyen csak elfoglalva az adófizetéssel, legyen engedelmes, ne töprengjen, ne elmélkedjen csak álljon be a sorba.

 

europa_nepei_1080.jpg

 

 

Most két olyan szócikkre kerül bemutatás amely egy cseh szerző könyvének magyar változata. Címe „Istenek és hősök a görög-romai mondavilágban” Móra könyvkiadó, 1970. A mű eredeti címe: „Bohové a hrdinové antických báji Mlada fronta, 1965”. Szerző neve Vojtech Zamarovoský. A cikkek a 98-ik (Atüsz) és az 515-ik (Türrhénosz) oldalon találhatóak.

 

Türrhénosz (lat. Tyrrhenus) – Atüsz lüdiai király fia, az etruszk uralom megalapítója Itáliában.

Hérodotosz szerint Atüsz király uralkodása alatt Lüdiaban éhínség tört ki; a lakosság eleinte derekasan tűrte, s hogy az élelmet megtakarítsák, az emberek különböző játékokat eszeltek ki – egyebek között a kockázást meg a labdajátékot - , és minden második napon reggeltől estig csak játszottak, s így aznap megfelejtkeztek az evésről. Tizennyolc esztendei éhezés után azonban a játék már nem múltatta őket, mire a király a probléma gyökeres megoldását határozta el. A lakosságot két részre osztotta, majd sorshúzással eldöntötte: melyik rész marad az országban, és melyik költözik máshova. A távozásra kisorsolt csoport vezéréül fiát, Türrhénoszt jelölte ki. Az emigránsok Szmürnában gyülekeztek, hajókat építettek, és Türrhénosz vezérletével nyugat felé indultak. Leginkább Itália középső vidéke nyerte meg tetszésüket, s ezért ott telepedtek le; Türrhénosz megalapította Agülla városat (etruszk neven Cisra, később Caere, ma Cerveteri). A beköltözök vezérükről nevezték magukat.

Sztrábon – Hérodotosszal ellentétben – azt állítja, hogy Türrhénosz előbb csak az új országot nevezte el önmagáról, s a lakosság az országról nyerte nevét. Ez ugyan jelentéktelen különbség csupán, de viszont tény, hogy a görögök ezt a népet türrhénoi vay türszenoi néven ismerték, közvetlen szomszédaik, a romaiak pedig etruszknak vagy tuszknak nevezték. Mindkét alak máig is fennmaradt, részint a Tirrén- (Türrhén-) tenger elnevezésben, részint Olaszország etruria és Tosca nevű tájegységeinek nevében.

Noha Hérodotosz „a történelem atyja”, Sztrábon pedig a „földrajz atyja” megtisztelő megjelölést viseli, a Türrhénoszról írottak csak mondát alkotnak; egyébként is a türrhénoszok vagy etruszkok magukat saját nyelvükön raetusoknak vagy raesennának nevezték, ez pedig eléggé távol van a türrhénoitól. A kisázsiai Lüdiában találtak az etruszkokéhoz hasonló sírokat, és hogy a parttal szemben fekvő Lémnosz szigeten az etruszkhoz hasonló írású s talán (eddig meg nem fejtett) nyelvű felirat került elő, mégis a terület egyik legjobb ókori ismerője, Helmut Th. Bossert úgy véli, hogy „minden erőfeszítésünk ellenére az etruszkok jelenlétét Kisázsiában sem régészetileg, sem történelmileg, sem filológiai alapon nem sikerült bebizonyítani”. Újabb leletek esetleg szolgálhatnak még meglepetéssel, mindazonáltal Türrhénoszt nyugodtan besorolhatjuk a monda- és mesevilág hősei köze, ugyanúgy, mint Hellént, Dardanaoszt, Aineiaszt vagy Romulust.

etruscanmap.jpg

 

Atüsz (Attisz neven is; lat. Atys vagy Atis) – két király és egy pásztor neve a görög mítoszokban.

Az előbbi Héraklész hősének és Omphalé lüdiai királynőnek volt fia. Héráklésznak ugyanis barátja, Iphitosz megölése miatt büntetésből három éven át rabszolgaként kellett Omphalé udvarában tartózkodnia. Anyja halála után Atüsz lett a király, tőle származtatták magukat Lüdia későbbi uralkodói. Hérodotosznál, a történetírónál egy másik Atüsz lép elénk: Manész király fia, s egyben apja Türhénosznak, aki az országban dúló éhínség miatt a lüdiai lakosság egy részével állítólag Itáliába költözött. Róla kapták ezek a lakosok a türrhén nevet (latinul: etruszkok).

A harmadik Atüszba – egy Phrügiába való szép pásztorba – Kübelé istennő szeretett bele. Atüsz éppen menyegzőjét ülte a phrügiai Pesszinusz királyának leányával, amikor Kübelé hirtelen betoppant a lakodalmas terembe, hogy a pásztort elragadja. A vendégek páni rémületükben szanaszét futottak; Atüsz a hegyekbe menekült, és kétségbeesésében egy magas fenyőfa tövében öngyilkos lett, véréből pedig ibolyák nőttek. Más mítoszok szerint viszont Kübelé arra kényszerítette volna Atüszt, hogy fossza meg önmagát férfiasságától: így lett Kübelé herélt papjainak őstípusává.

A szép Atüsz pásztorról szóló mítosz Kisázsiából került Görögországba (s onnan Romába); eredete színhelyen Atüsz isteni tiszteletben részesült, és jelképe lett az élet keletkezésének és megszűnésének a természetben. A fenyőt ugyanis a tél (a termeszét elhal), az ibolyákat pedig a tavasz és az élet visszatérése szimbólumának fogták fel. Phrügia és Lüdia népe Atüsz emléket kicsapongó szertartásokkal ünnepelte a szabad természetben és Kübelé istennő templomaiban: tisztelete Görögország néhány helyén, Romában pedig ezenkívül Oszirisével is.

Az Atüsszal kapcsolatos antik költői művek között a legismertebb Gaius Valerius Catallus Attis c. kiseposza; a mítosz hagyományos változatával ellentétben a romai költő hőset görög ifjúnak fogja fel. Atüsz és Kübelé mítoszából vett jeleneteket néhány antik; e domborművek egyik legjobb a velencei Doge-palotában lévő Atüsz és Kúbelé szarkofág (kb. időszámításunk kezdeti idejéből).

 

 

 

Véletlenék, márpedig, nincsenek.”

 

 

excalibur-arthur-and-gwen-31686996-500-666.jpg

 

ADALÉK:

eTRur – aRTur, s ez olyan hangfordulat mint az eSCalibur és eCScalibur (excalibur).

A TUR sok helyen jelen van, Tur-ingia, Tur-án, Túróc. De akár mitikus nevekben, ilyen a Germán Thor, természetesen Ar-tur, kinek apja Uther az az Atil(a), a Pejér Sárkány, azaz Pendragon. Pap Gábor művészettörténész szerint a Szent Gráll legendája a Vízöntő Paradoxon jelképe és Artur, Arturusz nem más mint az Arató Szűz (aratós?).

 

Etruszkok magyar népe
Titokzatos ókori nép - etruszkok

TOMORY ZSUZSAMAGYAR-ETRUSZK ROKONSÁG


Grandpierre Atilla - A Kárpát-medence népességének embertani jellemzése és eredete

A Neo-Trójai ló avagy az új Finnugrizmus

 

 

159 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://maghon.blog.hu/api/trackback/id/tr177642518

Hun77 2015.08.18. 18:11:29

www.youtube.com/watch?v=nlUFrBM9eKo

csak a czim

baal allah

vallach?

valhalla

Hun77 2015.08.20. 18:22:13

mi van ha az oberens az hyperboreus?

azt a helyet is 'tavolinak' mondtak feszt

hyper-ober

ens/eus [n/u]

?

s akkor nem a magyarok mondtak s nem a gorogog se hanem a nemetek?XD

Hun77 2015.08.22. 20:38:21

www.youtube.com/watch?v=u4z5PBcOcJ8

XD

az a newerth csanelles orosz buxa aszongy az 1ik videoba hogy etruszk az Rusz

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.08.22. 20:59:54

@Hun77: "Baal (Allah) and Ashtaroth (Easter) "

ez is egy hulyeseg, Baal az nem Allah,
Az Allach az Eloch , Elochim, Eli, Elő

maghon.weebly.com/uploads/2/0/0/3/20035969/varga-csaba-jo-es-el.pdf

s az Easter az Istar, Eszter az az Isten (n->r).

Ahogy en latom, amit zsido muveltsegnek nevezunk az az osi europai muveltseg meghamisitasa, jol megfuszerezve kozelkeleti dolgokkal.

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.08.22. 21:07:17

@Hun77: "mi van ha az oberens az hyperboreus?"

nem tom, de az Operencias az nem Ober Ens az biztos, csak azert nem mert a Magyar muveltseg regebbi annal.

Valahol Pap Gabor asszondta hogy a nepmesekben mincs Operenc hanem csak mindig Operencias tenger. Tehat az valami fele minoseget jelentene inkabb, asszem. De sajnos azt mar nem mondja mit jelent az Operencias.

S az ober az meg nemet szo, mi a fenenek hasznalni nemet szot? Kamu ez is.

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.10.17. 17:54:26

Eadmundo (rex Hungariorum) tiliam suam dedit uxorem. ... szerint: »Minor Agatham Reginae sororem in matrimonium accepit;« Ordericus Vitalis pedig azt allítja, hogy »Haec (Margarita) nimirum ñlia. fuit Eduardi Regis Hunorum (l), qui fuit ...

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.10.28. 10:24:13

sicambria - sicember - szakember
ezek szakmunkasok voltak tati :))

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.10.30. 13:59:06

@Vágtázó Csiga: ta-tar-ozok

vagy tarozok [viz] - Jasdi XD

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.10.30. 17:02:00

haha :) minap jutott eszembe hogy dat az ták, tákolok :D

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.11.01. 22:30:59

na, elsokezu forrasbol, en csak levonom a termeszetes (mar tudott) kovetkeztetest. pogany=vizganyolok :)
magyarn vizmernokok

53:00 & 1:29:30

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.11.01. 22:34:31

akkor vajon a korhany (kurgan) keszitok kik voltak akkor? a kagan?? vagy kungar?

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.11.04. 23:13:02

koszi, majd menezem, itten pedig ez meg neked valo, Vata elatkozasa :)

www.youtube.com/watch?v=j-0b5MWWjyw

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.11.18. 15:48:04

32 Fog s 33 Jezi es Matyi 33-ik kiraly

ezek mik lehetnek?
---

ezt irta e Varga Csaba ba? mosoly=smile[angol]?

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.11.20. 19:49:32

en mar nem is lepodnek meg ha hivatalosan majd beismerik hogy nem voltak Holdon :))

mik ezek? 32 Fog s 33 Jezi ?

---

ja, mosoly=smile, en is Varga batol tudom. miert?

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.11.20. 20:10:09

@Vágtázó Csiga: ha csak most jutott eszembe

a 33 s 32 -ok mik vajon?

Fog 32 s Matyinal egy csomo 'fog' [fagy,fuge.fog-oly]

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.11.23. 18:56:58

www.youtube.com/watch?v=8gEV4MHJv38

PIER

aszongya Koroszanba valami arpadi nepelt

kurszan [chussal] s koroszanra nem gondoltam

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.11.23. 19:23:48

meg ezt hallottam, van ez a Magyarsag es Mindenseg sorozata, asszem vamaleyikbe ott is mondja :)

ez a KRS - KLS sok helyen megtalalhato, KoLoS, KoRoS, stb

www.youtube.com/playlist?list=PL92A2A58219690B11

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.11.24. 13:43:23

a levelemet kaptad e meg? amibe atmasoltam amit Kovats Laczi kuldott?

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.11.26. 20:54:17

@hun77: "a levelemet kaptad e meg?"

meg, koszi. majd kene nyelvkeszletunket bovitsuk :)

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.11.27. 23:42:03

ez is valami dragonos. vajon nem opnt hunyadi janos
pofara hasonlitanak.

hu.wikipedia.org/wiki/Drago%C8%99_moldvai_fejedelem

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.11.28. 15:03:54

www.google.ro/?gws_rd=ssl#q=lechistan+wiki

lechistan-polackia

lech mezei tsata?

Jan Sobieski vs otto-mans?

nemet vs hungar? szapolyai?

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.11.29. 15:49:19

Cz-F szotarban a Kod szociknel

"KÖD
Ezen szó rokon közelebbről gőz szóval (l. ezt), de rokon sürü, tömött s több oly szókkal is, melyekben az ö mint lényeges hang az illető test részeinek tömött, tömör tulajdonságát fejezi ki. Egyezik vele a török kos v. koku. "

koku- ez nem lehetne-e a gok turk?

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.11.30. 08:36:54

@Vágtázó Csiga: hat akkro a gok turkok is Dentuk [Fog]mi?

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.12.01. 19:20:52

A másik Bato seregét kiszorították a Dráva— Száva közéről, aki azzal hagyta el a vidéket, hogy „Pannóniával nem próbálkozik többé”. Bato a dalmát hegyek között azonban még a következő évben, i. sz. 9-ben is heves ellenállást fejtett ki, míg Tiberius el nem fogta és Ravennáb

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.12.01. 19:21:24

ravenna-raven-hollo?

borton [a fog-sagok ----hunyadiek tepes stb zsiga]

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.12.01. 19:22:32

dalmatia -Talmacs helyseg szeben megyebe

brasso brasov brasson Varan raven

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.12.01. 19:22:52

dalmatia -Talmacs helyseg szeben megyebe

brasso brasov brasson Varan raven

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.12.01. 19:42:21

Tsiga!!!!

breukus Batho

brankovics szerb!!!!!!

hunyadi [hollo raven ''sibin-jan janko] idejebe!

vatha lazadas= batho lazadas = Bathory aka Hunyadi

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.12.01. 19:47:35

szerb;

brs

brass-o

hu.wikipedia.org/wiki/Nagymoha

ez a Kerekes Izsak a verset lattam, kuruc aki a szerbek ellen harcol a versben XD

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.12.01. 19:56:18

+ Tiberius;

t-c[k]

kabar-ius vagy corbarius [hollos romnua;l latinul] XD?

Tiberius = Hunyadi aki be-zarja Tzepest? lasd Bran kastely es Bat= denever angolu !!!!

na ez es megvot no koment mi Tsiga???

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.12.03. 16:24:01

@hun77: ez meg nem kerult felvetesre, legalabb is nem emlekszem. :)

"vatha lazadas= batho lazadas = Bathory aka Hunyadi "

- ez egy kicsit magas nekem :) de valami van benne.
fog, fogsag, fogaras stb
lehet azok akik ide jonnek a medencebe fogsagban erzik magukat. ahogy te mondtad: dead zone :)

visszaterve egy kicsit egy elobbi bejegyzesre
"KáRPát - BáRKa - BuRoK - GRiFf/ea - RiPhea - PiReneus"

GRiF-FoGaR(as)-FoGoLY

itt valami asztro dolog is kell lennie. aszondjak az anyag foglyul esett feny, berekedt feyny. a Grif a Kos harmadik Holdhaza. azt jelenti akkor kezdett a hanyatlas, mert a nagyevkorben forditva haladunk az asztrologiaban. a kos korszakat Mozes hozta, azelott volt a Bikaje (adam es Eva), aztan most a Halak ami Jezussal kezdodott.

a medence ugy nez ki mintha lenne egy hosszu farka ami lenyul a balkanba, az evkorben egy ilyen van s az a Bak. hurkos farka van, ami becsavarodast jelent.

m.cdn.blog.hu/ma/maghon/image/01a70286e4effee1bd8e280f48c6e8e2.png

m.cdn.blog.hu/ma/maghon/image/evkor_nagy02.jpg

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.12.03. 16:26:23

@Vágtázó Csiga: "lehet azok akik ide jonnek a medencebe fogsagban erzik magukat. ahogy te mondtad: dead zone :)"

evvel kapcsolatosan dolgoosm egy ujab bejegyzesre, remelem a hetvegeig kesz lesz

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.12.11. 20:08:01

kiegeszitettem a Karpat-barka-burok bejegyzest ket keppel. kivancsi vagyok ha kitalalod-e a masodikban mirol van szo.

m.blog.hu/ma/maghon/image/karpat-burok01.jpg
m.blog.hu/ma/maghon/image/karpat-burok02.jpg

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.12.12. 13:55:09

nem, nem Csaba kiralyfi, de johetne mar, habar nekem az az erzes hogy nagyon kozel van az Isten Ostora eljovetenek.

mondjuk azt hogy egy nyilas :D
m.blog.hu/ma/maghon/image/barka_karpat-pin.jpg

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.12.13. 21:40:52

@Vágtázó Csiga: Szantai mongya vmeik videoba hogy [asszem ebbewww.youtube.com/watch?v=-OeMmWfM1_o az elso reszibe] hogy Csabi Csapo [ostor]

szapolyai s lehet mocsarak bathory stb

atilla s csabi az mocsar valami Duna stb?

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.12.13. 21:43:48

@Vágtázó Csiga: de mi az vegul a kolyok? azon kujjel? D

az a szocs istvan czikke

Napoka
www.kethollos.hu/ujsag_archivum?ev=2014

azt irja Elamba valami mese ahol a 'kuk' az magossat jelent

kukko,kukkoba

akkor van a 'cauconi' nep akik asozngyak hogy 'dakok'

www.google.ro/search?site=&source=hp&q=daci+cauconi&oq=dacii+cau&gs_l=hp.1.3.35i39j0i22i30l3.2414.9855.0.11865.14.13.1.0.0.0.292.1603.6j5j2.13.0....0...1c.1.64.hp..2.12.1235.0.8HsgoAYXc6c

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.12.13. 21:44:30

szoval a kaukonok Magusok votak Magassok ungurok

amugy lehet a hegyek vagy mittom

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.12.13. 21:45:06

ezt mondtam e?

kelte cel szelt angolu

f/t

self=maga

maga-r=kelta?XD

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.12.13. 21:46:28

kukk kaukk-on

kek-turk gok-tuk= agathyrs

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.12.14. 18:45:39

en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_W.l.n.d.r

miutan feltettem a Valandari csatat, ezek csinaltak a wikire ennek s masnak is D

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.12.14. 20:35:55

kaukaz=karpat

roman oldal 2 forast emlit

Dacă ne luăm după Iulius Florus Caucazul lumii vechi se află în Europa. El ne spune că proconsulul Traciei, Pison, i-a pedepsit pe barbari urmărindu-i în Munţii Rodophi de unde a trecut apoi în Munţii Caucaz iar Munţii Rodopului sunt în Tracia nu în Asia! Un alt scriitor roman , geograful Julius Honorius vorbeşte de asemenea despre două lanţuri de munţi cu denumirea de Caucaz, unul în Europa aproape de Munţii Haemus / Balcani şi altul în Asia. Deci, Caucazul mitic şi Caucazul geografic sunt foarte clar delimitate iar munţii din imediata vecinătate a Balcanilor nu sunt alţii decât Munţii Carpaţi situaţi pe teritoriul Scythiei cum numeau scriitori greci Dacia.

a havas hegy kep alatt

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.12.14. 21:16:01

kukko

romanul magoss az 'inalt'

magus [tudos ugye?]

TNL; LATIN INALT TANUL

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.12.14. 21:16:37

SZOVAL ASSZEM A 'LATIN' IRAS A MAGYAR IRAS NEM A ROVAS KRIXKRAX xd

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.12.14. 21:17:50

AZ A 'HOLT' IRAS VAGY 'HOLLO' IRAS [KORVUS KORAX KRRRRR] d

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.12.14. 21:19:08

@hun77: "e mi az vegul a kolyok? azon kujjel? D"

nincs semmi kulonos a kolyokkel, csak hogy ez olyan ahol te is ki jottel, meg ha elkuldelek vissza nem teteszik :D

- "Csabi Csapo " ja lehet. az ikrek csillagkep ket reszbol all, ket fo csillagjuk a Castor (astor-ostor) es Pollus (szerintem porolye)

- "kukko,kukkoba" kukutyin, kukujm kupac stb, Varga Csaba ba szerint a cekla az kukla volt eredetileg.
a "dag" sok turk nyelvben hegyet jelent. de magyarban van a dag-ad, dag-i, dag-aly stb.

- "hokuszpok Jasdi aszondana XD " Jasdi es mar felemuzsikal...
addig birtam ezt a szertatrtasos dolgot amif nem kezdtek beallni a korona ala, osszefostam magam. a vege valamivel turhetobb volt. s meg ok dumalnak hogy masok kigunyoljak a koronat. ez nem az?

- "kaukaz=karpat" ugyancsak Varga Csaba ba szerint a kaukaz=hókaz

- "muslim lehet halmos almos" ja nem, de a Baskirok asszem azza lettek utana.

- nallam sem megy a puzdra oldal.

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.12.16. 23:44:20

letezhet hogy a Batoriek eredete visszanyuljon ilyen regi idokig? Mikor a karpat medenceben meg letezett mondjuk a pannon tenger, vagy nagy resze mocsaras volt?

a felvetelen 9:00
www.youtube.com/watch?v=HkZ8RoaLKyw

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.12.17. 14:42:40

@Vágtázó Csiga: kb szerintem [ a batoriak utann jovo rakociak peldaul - a rak es vizeknel el aviz iszapjaba asszem]

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.12.17. 14:43:26

@Vágtázó Csiga: vagyis lehet ''az elejet a vegire tettek'' a hamisitok [persze atirva a szavak ertelmet sztorit stb kriminalizalva]

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.12.17. 21:47:28

Szajna - Székoana, Szék hona vagy Szék Ilona?
Tunder Ilona=Duna?

hu.wikipedia.org/wiki/Szajna

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.12.18. 14:26:45

@Vágtázó Csiga: saajna miert szek hon?

sajna - anjou - sanju [''xiongnu']

janos lanyos vagyes lehet ilona

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.12.18. 14:55:47

www.google.com/search?tbm=bks&q=ktistai+dacians&oq=ktistai+dacians&gs_l=serp.12...41194.45077.0.45758.7.7.0.0.0.0.274.878.4j2j1.7.0....0...1c.1j3j4.64.serp..7.0.0.maWuoNfrb3Y

kstistai-ok a dakok kozt vagy a [Polistai=ok

tisztak magyarul

Among the Dacians there also existed a class of vegetarian monks calledktistai and polistai.

tisztak romanul curati;

curati/tisztak=kuruc=trak=turk?

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.12.18. 14:57:08

www.google.com/search?q=ktistai+dacians&tbm=bks&ei=cg10VvytNOreywOpuI-wCw&start=10&sa=N&biw=1309&bih=650&dpr=1.1

Thus, among the Dacians were the Polistai, whom Josephus equated with the Essenes; and among the Moesians of the Danube, the Ktistai, also known as the God- fearers, ate no meat, lived on milk, cheese and honey, forbade marriage and ...

mint a szkitak;

SZKT KTIsZtA-I

+ MOES-MEZ

ESSEN-ESZIK

------> pALOSOK=pOLSTAI VAGY kTISTAI DAKOK

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.12.18. 14:58:25

+ aTILLA TISTZA GUNYABA + kARATON HUN KING

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.12.18. 14:58:51

BOLDOG kARATON-T tSAKANY 1 HET MULVA xd

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.12.18. 15:00:11

SZAJNA-SAJNA-SAJNA[-OS -ALAT STB]

bANAT AZ IS VIDEK

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.12.18. 15:03:55

+ Atilla = Buda ha man az es aszketik vot XD

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.12.18. 16:44:05

curati/tisztak=kuruc=trak=turk?

s a bator az curajos

bator -kiraj?

m-b valtozhat lasd bendeguz mundzuk,balach sabir hun malach, valami besebyo boniak maniak stb

matura romanu sepru azaz amivel 'tisztasagot csinasz']

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2015.12.18. 16:48:07

Tsakany hol vagy???? boldog Karat-ont! XD

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2015.12.19. 17:51:17

itt vagyok ragyogok :) bodog Karacsonyt viszont!

sanyája 2015.12.26. 11:16:21

Üdv Csiga!Boldog Ünnepeket!Tetszenek az irásaid,szivesen látnálaK a blogomon. fabsanyo.wordpress.com/

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2016.01.14. 19:03:24

@hun77: "pALOSOK=pOLSTAI VAGY kTISTAI DAKOK "

hogy hijjak a masikokat akik a palosokkal vannak? napos?
de mintha volt egy masik is.

az ikrek csillagkepben ket fo csillag van, Pollux es Castor

pallos es ostor, isten kardja es isten ostora. pallos mint a nagy vaskoks kard, hoher pallos.