Szakrális Uralom

"Aki történetet ír, módját ejti annak, hogy a múlttól megszabaduljon." -Goethe +++++++++++++++++++++ Magyar ősmúlt, történelem hamisítás, kitalált középkor. Hamis történelem.

Új hozzászóllások

=>>>EXTRA HUNGARIAM NON EST VITA, SI EST VITA, NON EST ITA.<<<=

2018.01.28. 18:57 Vágtázó Csiga

NEMURA–HONURA–MAGURA

Címkék: magyar hun thor jezus szekely arthur hunor hunok magor odin nimrod szekelyek szkitak emese alma artur kiraly

nemura_03.jpg

 

Magyarságunkat csak a Jóisten veheti el!

 

 

(E cikk teljes értékű megértéséhez némi nyelvészeti alapismeret szükséges!)

 

Az emberiségnek van egy ősmúltja. Egy olyan ősmúlt amely ködbe veszett, de búvó patakként még él. Emlékezni rá, kutatni vagy felvetni tiltott, mert olyan összefüggésrendszer állana össze amely kiadná az ősi, primordiális emberi történelmet, s ez veszélyeztetné a hatalmi rendszert. Egy kis beszámoló következzék mind erről, Magyar szemszögből. S a mitikus nevek elemzése Magyarul, azaz a MAG nyelvén. Mert bárhova tekintünk, a MAG nyelvén értelmezhetőek a tájak, legyen az hegy, folyó vagy akár népnév. Nilus – Nyilas – nyílás, Thamse – Temze: Temes(!!!), ami tömös, tömött. Egyezik vele a Szamos neve, számos – tömös. Tiber – Tevere: tömör(?). Továbbá Olt, mint kiolt, elolt, oltalom, oltár stb. Maros – mardosó. Szeret – szerető. Tisza – tiszta stb. stb. London – Ladány, Coppenhagen – Koppányhágó, Kiev – Keve, Kevi, Kövi. Kaukáz(us) – köz, s természetesen Kárpát – körpad. (a pad egy széttáruló egység a szakaszolttal szemben mint a szék)

Most olyan időket élünk mikor nagyon nagy segítségünkre válhat anyanyelvünk. Olyan világtérképet tárhat fel előttünk, amely a megmaradást nyújthatja. Az alábbi példák bőségesen igazolják ezt.

 

A Magyarok és minden lovas-nyilazó nép ősatyja, a világ első királya NIMRÓD.

 

NiMRóD – NeMRóD (pl. Tarih-i Üngürüsz-ben) – NeMieRőD. A nemnek, nemiségnek erődje s ereje, a te nemi erőd vagy erődje. A nem jelenthet még fajtát, féleséget és nemességet, nem csak nemiséget!

 

Ennek legjobb alátámasztója Nimród nevének másik változata, Nemere.

 

NeMeRe – NeM(i)eRő, NeMőR, NeMúR, NeMuRa.

 

Olyan változatok mint Nimrut, Nimurta, Ménrót, Ménmarót ugyan azok, különböző kiejtéssel. A mén természetesen lovat jelent, s a nem fordított olvasata a fentebb említett jelentésekkel.

 

Fiai HUNOR és MAGOR. A Hun az hon! Itt is pont ugyan az a megfejtés alkalámázható.

 

A HuNoR az HoNeRő, HoNőR, HoNúR avagy HoNuRa.

S a MaGoR a MaGeRő, MaGőR, MaGúR avagy MaGuRa.

 

Űzik folyton folyvást a Csodaszarvast. SZaRVaS SzeRVeS, SZaRV SZeRV

 

Milyen szervest? A szerves életet!!! Tehát őseink nem „civilizátorok” voltak!!! Az nem a Teremtőtől, Teremtésből való. A civilizáció véges, a Természet, a szerves végtelen!

Más példák: Levél – levál, töröl – tarol, nevel – növel.

 

A civilizáció elfog tűnni, most tartunk a vég kezdeténél. Ezt a Dániel proféta könyvéből tudhatjuk meg, ahol megjövendölte Jézus (a Fehér Ló) eljövetelét. Mivel már Jézus eljövetele után tartunk, már nem maradt más mint csak a második eljövetel, az Apokalipszis. Az apokalipszistől nem kell megijedni! Nem világ végét jelent, ha csak nem a hazug, hamisok világának végét. Az apokalipszis Görög szó és léleplezést jelent.

 

Lássuk Jézus nevét. Így áll egy bibliai idézet: „És látám, és ímé egy fehér ló, és a rajta ülőnél íjj vala; és adaték néki korona; és kijöve győzve, és hogy győzzön.” ~Jelenések 6:2

Tehát ő a győző. Jézus – Győző(s). A J<->GY hangváltozatra példa: gyer-jer (gyere-jere), gyerek-jerek, gyönni-jönni. Olaszul Jézus neve „Gesu” (dzsezú). Angolul „Jesus” - dzsízösz.

A Krisztus az nyilván „keresztes”, de „körosztós” egyben. Kereszt, köröszt=körosztó, Ez az asztrológiával kapcsolatos, többet erről itten. Igen ám, de a szemfüles észreveheti: JéZuS – ZeuS. Zeus a „Görög” mitológiából való, a „Rómaiban” ez Jupiter. Ennek jelentése „javító erő”. Jupit-javít. Gyavító – gyógyító. S ő a Szakrális Uralkodó, a Nyilas, Sagittarius. Azaz segítő erő! A nyíl Latinul „sagitta”, Görögül „scytha”, szkíta. E csillagképen jön be világunkba a teremtői erő. (lásd: Szakralis uralom és a beavatás útján)

 

Még hogyan hívjuk Jézust? A Megváltó. A megváltoztató. Mert megvált, megváltoztat és megvál. (erről többet itten) Megváltoztatja a világot, megvál a régitől („Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.” ~János 13:34) és megválasztja az apostolokat. Majd a második eljövetelkor (itt Magyar vonatkozásban a Magyarok második bejövetelére gondoljunk!) elválasztja a jókat a rosszaktól s megválassza az érdemlőket akik Örök Birodalmában foglalnak majd helyet. Ezt is csak MAG nyelven lehetséges értelmezni, mint sok más bibliai nevet, például Ábrám, az „én ábrám”, mivel az Isten képmására teremtődött az ember. Ádám – adám (életet). Olyan mint látám, fogám, mondám. A folytonos múlt. Káin – kín (a földműves, a civilizátor). Ábel – ápol (a szerves életet űző).

 

E minőség megtestesítője volt Atilla is. TL: éTeL, iTaL, íTéL(ő). Isten ostora és a világ pörölye. Gondoljunk csak az utolsó vacsorára. Étel, ital osztás. A kenyér a test, a vér a bor. Test+vér=testvér. Ez egy ősi Magyar vérszerződés!!! Neve megőrződött mindenfele, csak a történelemhamisítók ködbe borítják látásunkat. Ilyen Martell Károly vagy Nagy Károly. Martel=pöröly, Károly=király. Nagyobb király mint e minőség nem lehet, ez a „Királyoknak Királya, és uraknak Ura” ~ Jelenések 19:16

 

Vagy éppenséggel az Artúr király mondakör. Uther Pendragon, a fehér, fő, fény sárkány. Fia Arthur, neki kardja az Escalibur ami az Ikrek csillagkép két fő csillag nevének összevonása. Castor és Pollux (lásd történetüket a Görög mitológiában). Valójában Ostor és Pallos. (lásd Iten ostora – Atilla ebresztese és Isten ostora – A Magyarok keresztútjárása)

 

A Skandináv mitológiában Odin a fő istenség, fia Thor és fegyvere egy pöröly. E két történet összevonásával megkapjuk Atilla alakját. Tehát: uTHeRoDiNaTiLa és aR-THuRTHoRaLa-DáR. Aladár Atilla idősebb fia. Angolul az idősebb „elder, older”, szóval Aladár-Artúr. (lásd: Tóth Gyula - Arthur király & Beowulf) Atilla női változata Otília. S legyen az Arthur, Thor vagy a Magyar hagyományban Csaba királyfi (Atilla kisebbik fia), mindig visszatér, eljön a világ s népének segítségére. S halála csak mély álom.

Továbbá: Sicambria azaz, Szíkambria értelme: szík ember. Az -ia toldalék, tájegyeseget vagy országot jelent. S ez található számos ország vagy földrajzi nevekben. Hungár-ia, Bulgár-ia, Skandináv-ia.

 

Turul – Tárul, Tárol.

 

 

Következtetés: Minden Magyarnak ha legalább ennyi van tarsolyában, akkor már a jó ösvényén jár. Tudniillik, nem volt mit átvegyünk, a MAG nincs honnan mit átvegyen. A szerves nem szorul kölcsönzésre, magában tartalmazza a teremtés lehetőségét, a teremtői erőt. Nem a hokedliből lesz nagy fa, bár mennyire is öntözné az ember, hanem éppeg hogy fordítva. S a szervetlen vesz majd át a szervestől. Mindenek felett, a civilizációban szerves nem jöhet létre!

 

(lásd: Grandpierre Atilla: Királyi Mágusok Ősnépe: A Magyar, Grandpierre Atilla: A Szkíták Székely Eredete, Grandpierre Atilla: Egy Háromság)

 

 

 

Ráadás: Sokak meghökkenésére a nyelv ősiségének és szervességének legjobb bizonyítéka az STN hangosítása. ISTeN- SáTáN

 

Biza! Így van bár mennyire hihetetlen is lenne. Van fény és van sötétség. Van női és férfi minőség! A Yin és Yang is ezt jelképezi. A fehér, a fény a férfi minőség, amely a cselekvő. A sötét a női minőség, amely a befogadó, a merev. Magyar vonatkozásban a címerünk is ezt tükrözi. Az „Árpádsávosnak” nevezett zászló, ami inkább életsávosnak kéne azt hívni (csak ajánlat), a vörös vagy piros jelképezi a cselekvő minőséget, ami a férfi. S az ezüst vagy fehér, amely a női tétlen, befogadó minőség. Az egyik a Nap, másik a Hold. S mely nagy csoda, hisz pont ez található a Székely zászlón is! A címer sávos fele a váltakozó, lüktető, a másik, a hármas halom és kettős kereszt, a szentelt állandó állapot. A kettős kereszt a rovás eGY betűje. Jelentése Isten vagy Szent. (lásd: Pap Gábor – Magyar Címer, Tria-Non, Már nincs sok hátra előadásait)

 

Pap Gábor művészettörténész nyomán az STN még lehet őSTaN őSTéNy – öSzTöN, amely az ember hármasságát adja ki, szellem, lélek, test. Az európai nyelvekben már csak Sátán neve maradt meg egészében, Istenéből csak a „T” és „S”, amelyből a „T” „D”-re változott, de akár „Z”-re is. Dio, Dieu, Diva. Deus pedig Zeus. Mély hangon Allah, ami Magyarul Élő (Isten). Az Elohim lehetne akár Élő Hím. (lásd Varga Csaba – Allah és Jehova)

 

 

A K I   N E M   H I S Z I   J Á R J O N   U T Á N A ! ! !

 

 

nemura_01.jpg

nemura_rovas_szoveg.png

 invader_dead_zone_03.jpg

 

csodaszarvas_svg.png

hunor_magor_csodaszarvas_schleif_sandor.jpg

coa_hungary_country_history_kossuth_svg.png

szekelyfold_zaszlo_04.jpg

gyozelemre_itelve.jpg

3260 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://maghon.blog.hu/api/trackback/id/tr8513611465

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.23. 10:05:24

az elso morva mezei july 13 1260 a 2ik 1278 aguszt 26

szept 4tol 9 napra 53 nap
-

azer es erdekes lehet hogy az edessai kornyikaba 395 a hunok july-ba jarnak ott

egyik foras meg 373re vagy elottre teszi

ez a sok 1259-1266ig a sok nenet gyanus [meg osztan 1271be megint istvan mint kiraj vs ottokar rabcza menti , 1273 ottokar tamad stb

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2018.06.23. 17:51:59

nevetunk, nevetunk, de se nem vicces meg kozben megyunk le a lejron. o is csak okoskodik, de lehet meg megjarja hogy fel magyarorszag majd hozza megy etelt keregetni, akkor mit fog tenni?

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.23. 20:11:03

@Vágtázó Csiga: mindig van lejebb asozngyak nem?D osztan vhol kikotunk mittomXD

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2018.06.23. 21:32:04

@hun77: "osztan vhol kikotunk mittom"
ha igy folytatodik, a maglyan koytunk ki

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2018.06.23. 21:40:39

ez a Geci is olyan nagyokos, de soha semmi konkretat nem mond.

ne, Buda=Mag :) S ezert Atilla a Hun

francul coquille, olaszul conchiglia
ebben benne van az aquila, aquilea, ugye?

ukdataexplorer.com/european-translator/?word=shell

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.24. 18:39:37

azt izelem zsiga mikor suzletik a ''hoseg miatt az ilyenek barnabbak'' somogyinal

almos barna s ''''szog-szinu''
a szog sizn az barna??

szog siznu hal 1063+532=1595 pergelt zsiga frigy valachia stb

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.24. 18:44:28

itt folyik egybe a tuz vagy folyo s szuz az almos mesi dolgoba + szuz mari

mese romanu-veste

veste=hir

tuz-szuz

pa-apa viz

de magyarul veszt-es

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.24. 18:45:59

872be ha azt veszem Almi 54 eves

872-1526 mohacsi veszta

654

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.24. 18:47:26

azt izelem parazita

para szitto parazs szitto XD

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.24. 18:47:45

a roman me mongya az el-hagott para-sit?

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.24. 18:49:29

1440 mati suzletik ovarban tuz zsido kereszteli - 818= 622

626 kosztinapiostrom

arab-perzsa

1443 a masik adat -818 almi

625

a honapok mmeg februar

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.24. 18:54:01

1440-53=1387 zsiga s mari mennek laczi sirjhahzo [lazzas lehet]

-53 ev ecsed huseg

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.24. 18:56:43

po veszte viz visz [alom rom + visz hun valamit] - hirt

818 hogy lesz valami nagy dologhoz?

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.24. 20:40:14

books.google.ro/books?id=SqQAAAAAcAAJ&pg=PA212&dq=13+sebnek+bathori&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiuuoeT9ezbAhXJ1iwKHQMuALIQ6AEIKTAA#v=onepage&q=13%20sebnek%20bathori&f=false

bathori zsiga halala marcz 7 a wiki 27

bathori gabor uralk kedzete marcz 27 wiki 7

archive.org/stream/szzadok05trgoog#page/n316/mode/1up
----

batho gabr 1613ig hal ókt 27 [somlyai suzletik szept 27]

sok a 27
-------

1636 batho anna iszternel jan12

ha zsiga halala marcz 7 akkor 54 napra jan 12 es 23 evre 1613tol

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.24. 20:45:15

osztan meg batho zsiga majus 1tol fefejedelem az apja halala kristof majus 27tol egyedul kb
ez 1581

de ha halala szamai az evsz 1613 hasonlit korona 1463 july 14-24

podje kati jon majus elejen 1461 a frigy majus 1 1463

ha 1614el szamolok 153 ev 1461

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.24. 21:18:23

www.google.ro/search?newwindow=1&hl=hu&tbm=bks&ei=ReMvW8TSPMaLmgWy-anoAQ&q=bathori+zsigmond+1613+marcius+18&oq=bathori+zsigmond+1613+marcius+18&gs_l=psy-ab.12...3002.5160.0.6428.4.4.0.0.0.0.136.462.0j4.4.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.DsD_GAt7R2o

Báthori Zsigmond 1602. július 26-án hagyta el végleg Erdélyt, s 1613. március 27-én Prágában halt meg.

1602-1463 korona jul 19-24

139ev

1602-lopjak 1440 febr 21=162 ev [a szamok mesign hasonlitnak

1440 febr 21+133=1573 zsuletik zisga febr 14

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.24. 21:20:18

osztan podjebrad katio es 1449 nov 11iken suzletik -153 ev 1602
july 26-nov 11 108nap

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.24. 21:21:58

szoval it es mar laccogantank ez ez szetszedtek minden mocsokul itt lehettek krimik ellenunk stb akiket ledaraltak

ardealra mongyak hogy ''tunderkert'' egyebek s megirtak a ''fejedelemseg'' idejere egy jo nagy krimit

ezek a krimi valszeg eloszor az italiai szigeten votak ahova valszeg eloszor lepett a parazita [ott es sizkulok itt es - s azt irtak at ide]

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.24. 21:36:29

en.wiktionary.org/wiki/Vesta#Latin

ja irjha ne feljeb

(Roman mythology) The virgin goddess of the hearth, fire, and the household, and therefore a deity of domestic life

szoval a szuz az tuz

szuz maritol szuletik jezi a lazzas akkor

febr br born lehet

e-mesetol almos de mesi tuzet szul akkro az egyik szuz amasik nem vagy ize mind1

itt osztan latom mar lehet varialni tovab

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.24. 21:38:26

a szuzolto erzsi 1573 szintem mint zsiga csak ennel frigy majus 5
zsiganal kijovetel valachiaba evilathab
varanno

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.24. 21:39:20

Vesta itself came to mean chaste, pure, or virgin, based from this goddess.

erzsi chasticeba zarva csejte

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.24. 21:54:53

jan 1 botskay szul hal 1606 decz 29

erzsi kasztivceba [be kaszninzva akkor] 1610 decz 29

botskay ha 1610-ig el 53 lett vona

jan egy meg az es szu mari parancsolt unepe

ott van

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.24. 22:03:16

@Vágtázó Csiga: a shell-o

a re-conciliat az kibekult asszem

somlyai shalom bekosz fogaras dentu

tanais tanacs consiliu tanacs

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.24. 22:29:21

podeje kati majus 25iken jon 1461

hu.wikipedia.org/wiki/Podjebr%C3%A1d_Katalin_magyar_kir%C3%A1lyn%C3%A9#%C3%89lete

zsiga majus 27tol miutan meghal kristof az apja fejedelem 1581

120ev kerestetik nekem 33 ev 53ikg

1581+33=1614
ez az erzsi halal datum a zsigae s a gabie 1613

na de ha mar mind a 3oan hirtelen halallal csuful vegezig akkor biztos mind a 3 ugyanaz

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2018.06.25. 00:46:58

@hun77: "a shell-o"
visszaterve ehhez, a dak az tok. a magnak is van tokja. a tok ami takar, fed. burkol, burok ami burgund, stb

tehat Gyuszinak igaza volt hogy a Beowulf az a Feherlofia. A Dan valszeg a dunan elo nepek, duna anya nepe (dn-mg), s akkor a got, geta a tok.
nezd meg a CF-ben mit ir a toknal. Asszondja nemetul decken, itten abdeckung van

ukdataexplorer.com/european-translator/?word=cover

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2018.06.25. 16:08:46

46-nal
Ilona - elono
www.youtube.com/watch?v=nA9VWes5WOs

s hatrebb, mar em tom hol mondja ugy 1:20:00-tol ahol kezd beszelni a magyar oltarrol
istvan estifeny a bak terito es laszlo a rak terito

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2018.06.26. 09:50:23

na, ez is rendben van :)
ispan-vangar :)) nezd csak mit ir a CF az ispan szocikknel:

"bán a perzsa nyelvben am. bánó, aki valamivel bánik, továbbá: úr, főúr, vezér; ugyanez a zendben és szanszkritban van, a sínai, valamint régi hunn nyelven váng, vám (a sínai nyelvben nem levén b betű, ezekben is rokon v-vel pótoltatik, t. i. a régi hunnok történetei is csak a sínai korrajzok után jöttek tudomásunkra), am. a császár után következő főúr, mint nálunk a ,nádorispán'"

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.26. 19:03:25

www.youtube.com/watch?v=K2qkwyJJnlw&index=22&list=PLvHMC_t2ji5N6f5MSdBQWTHCi5YzkQkjS

a listabol a 21es a heldentod anno en csinaltam most asse ''erheto el a zorszagodba''

osztan lesz meg mas es ''nem elerheto
''

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.26. 20:06:47

ez az ilona lehet trojan helena me ii nadras idejebe van hogy mennek bulgariaba hector ispan fia s achilles

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.26. 20:19:22

s akkor mi a 38-83 isti s szent laci? 45 ev?

azt ieeltem hogy a bathoryaknal az somlyoi akkor a nygat valami s az ecsed az nem est? eczet

s erdekes az utolso ecsedi istban az ''ortodoxa vallas tamogaroja'' de ezt ugy izelik asszem hogy reformnay vot

mashol meg a az ophitu ortodox

akkor a reformat az ujitott kene lejen itt es valami osszevissza menet van

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.26. 20:29:05

archive.org/stream/hunyadimtysk00frak#page/25/mode/1up

czillei erzsebet innet kezdodik nezd evgig kb 5 oldalt

ez es lazzas 1455re teszik de szeptember kb

osztan lehet szent laci es lazzas vot 1345 mikor a laczfi s zikulok vs tatar szuzmari lebeg korona

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.26. 20:34:47

books.google.ro/books?id=0B9UAAAAcAAJ&pg=PA157&dq=1454+hunyadi+janos&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwi039WP0e7bAhUDBSwKHU_kB1IQ6AEIMTAC#v=onepage&q=1454%20hunyadi%20janos&f=false

hunyadi felavatja matyit valami laczfi kardjaval laji idejebol

1454
---

krusevacz

banlakynal ''kodbe'' verte meg firus beget [amugy ez valszeg ugyanaz mint a perzsa peroz vs heftalitok

--
archive.org/stream/hunyadimtysk00frak#page/25/mode/1up

cziellei erzse akkor 1454be 13 eve lett vona matyit 14 eves en avatja hunyadi

ezek a 14 esztendok mar tul sok esmen
---

krusevacz

1475 rakoviecz marshes-nel veri stefi moldovan a turkot magayr balazsal az erdos helyrol kijonnek ''kod segitsegevel''

kb az ''53+22szam''

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.26. 20:37:33

mek.oszk.hu/09400/09477/html/0010/792.html#note17

banlakynal matyi 11eves mikor lovagga uti az apja

diadalittasan tért vissza Nándorfehérvárba, ahol 11 éves Mátyás fiát lovaggá ütötte.

ja ha igen me ha 1440 s 1443

--
E célból szeptember 29-én egy megfelelő, de a török seregcsoportnál jóval kisebb lovas haddal Szendrőnél a Dunán átkelvén, éjjel-nappali erőltetett menetekkel október 3-án két mérföldnyi távolságra Krusevác elé ért és másnap a mit sem sejtő Firuz béget a köd leple alatt oly meglepőleg és ellenállhatatlan erővel támadja meg, hogy 3 órai aránylag rövid, de véres tusa után annak hadát teljesen megsemmisítenie, őt magát pedig sok más előkelő társával együtt foglyul ejtenie sikerül

oktober 6 nady szuletik a krusevacz 1454 okt 4 nady 1555

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.26. 20:39:40

books.google.ro/books?id=l7VMsCe7Wl0C&pg=PA425&dq=1475+a+kod+segitsegevel&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiV6KLb_PHbAhXDKiwKHevdDYEQ6AEIJzAA#v=onepage&q=1475%20a%20kod%20segitsegevel&f=false

a roman Miron kornyikaja a jegyzetbe

ez a miron amugy aszonta hogy ''a tataroktol [valaki mar nemtom kit ir] nehogy ugy kikapjon mint anno tomyristol a perzsak''

timbur-lenktol

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.26. 20:41:20

youtu.be/B2EfRpMnLTs?t=7

itt es a honap egyet sozkik a forasokba lattam vot latinba anno

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.26. 20:42:21

+ krusevacz-rakoviecz ugyanaz szo

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.26. 20:44:53

youtu.be/CKFhubbLQd0?t=374

chilia az magyar vot orseg

osztan nemtom czilleihez van e koze vag maria-tzellhez

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.26. 20:47:05

youtu.be/CKFhubbLQd0?t=374

chilia az magyar vot orseg

osztan nemtom czilleihez van e koze vag maria-tzellhez

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.26. 20:47:40

ro.wikipedia.org/wiki/Cetatea_Chilia#Chilia_lui_%C8%98tefan_cel_Mare

ott a sarkon a tengernel

Pe 22 iulie 1462, Ștefan cel Mare asediază fără izbândă Cetatea Chilia, apărată de o garnizoană ungară. În cadrul atacului, Ștefan este rănit la gleznă.

22 july mint belgrad

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.26. 20:49:10

ro.wikipedia.org/wiki/Cetatea_Alb%C4%83

eza nyeszter feher lehet

az 1476os csata az feher-volgyi

1479 kenyer az feher megye

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.26. 21:01:28

archive.org/stream/hunyadimtysk00frak#page/33/mode/1up

szept 8 s 14iki levelek ''kapisztaran jon'' ulaczi es aki fejezi hunyait az es 1453 ba jott kb mashol 1455

matyi 14 eves 1454 czillei erzse 55 ben 14 mikor lazzas

mind1

1440-63=1377

laji levele szeptemberbol a padovaiank a csatarol

de a csataja 1363 v 1365/65 a maritsai srp sindigik 1371 a 2ik szept 26

szoval ezek a lazzak s szuzm ari ugyanaz

kriszterna es lazzas 1595 aguszt 6

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.26. 21:03:06

zsiga kis nikapolynal szept 12 1395 nagy nikapoj szept 35 1396

1371ig 24 ev

ja akkor hal Maria 1595 majus 17

szoval a maritza-i s maria 24 evre ezek ugayanzok mit kodoltak nemtom

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.26. 21:10:44

szoval mari-maritsai 1371 szept 26 srp sindigi [mi a srp it a szerben kivul? lehet unnep me romanul az]

+24 hal maria 24 evesen szeptmajus 17 de vhol irja hogy zsiga haza kellett menjen me hirul kapta hoy maria meghalt kis nikapolynal szept 12 ota ott vot

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.26. 21:12:08

mek.oszk.hu/09400/09477/html/0009/658.html

banlaky az majus 17ikhez a halal napjahoz paszitsa mert az t irja julis 6 mikor a zolahok megtamdjak torcsvarnal mikor mejen haza

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.26. 21:12:49

amugy majus 17-szept 26=132 nap szoval esment ez a szam/4-33

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.26. 21:14:06

Ennek folytán a megvett Kis-Nikápolyba magyar őrséget helyezvén, serege zömével visszaindult Magyarországba, még pedig nem a legrövidebb úton, hanem Törcsváron át Brassó felé. Július 6-án a magyar sereg Hosszúmezőnél (Kimpolung) táborozott, hogy aztán a határhegységen átkelve, Brassóba jusson. Eközben érte Zsigmondot és seregét, nyilván a Tölcsvári szorosban az oláhok ama perfid támadása, mely alatt maga a király is életveszedelemben forgott

200 evre es torcsavar s 1263ba istvan feketahalom s turocz vara 132 ev

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.26. 21:18:06

trianon miko vot? 1920?

Mária csak 1387. június 4-én szabadult a fogságból,

533 ev

---------------

+ szept 17 es a koronazas

Máriát 1382. szeptember 17-én koronázták meg Székesfehérvárott. 1385. december 31-én lemondott II. Károly javára, de 1386. február 7-étől haláláig ismét ő volt – 1387. március 31-étől Luxemburgi Zsigmond társuralkodójaként – a Magyar Királyság törvényes uralkodója

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.26. 21:21:36

szoval valami erzsi koszvenyes es ez meg laza s ''kelevenyek rajta'' valszeg lepra 145 de ez mehet 1454nek es ha matyit 14 evesen ekkor lovagozzak

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.26. 21:24:03

s a szam es erdekes me77+77=154

szoval laji levele szept 1377 a Pad-ovaihoz - 14 evre az elso maritzai meg valszeg a laji vs turk 20ezer vs 80 ezer + maria tzelle

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.26. 21:26:08

egyet izeltem 1455-24 [mongyk annyit elt czillei es]

1431-200 hal szent erzsi hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d-h%C3%A1zi_Szent_Erzs%C3%A9bet

nov 17

zsiga koornazas 1431 milano nov 20

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.26. 21:28:10

1455+24=1479 okt 13 kenyer

1454 krusevacz ok 3-4 koddel

firus beg lehet pirus beg vagy valami piros esment vagy szerb

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.26. 21:46:05

matyi 14 eves 1454 czillei erzse 55 ben 14 mikor lazzas

czille

zelos az romaanu angolu buzgo [hit]

vagye slazzas

1453 koztinapi april 6-majus 29=53 nap

majus 29-july 22=54 nap

july 22-szept 13 53 nap szept 14 54

--

archive.org/stream/hunyadimtysk00frak#page/33/mode/1up

hunyadi levele szept 14 keri kapistzrant hogy hatha feltamamsza ha meghal es czillei erzsike

1455re teszi Fraknoi mikor lazzas erzsi de csak zarojelbe s nincs forras szoval lehet 454 es valszeg

1453 koszti nap 1454 czillei zerzis lazzas s 53/54 napokkal szoknek

-77 laji megirja levelet de ez a mariztelll akar lenni + szu mari almaba [valszeg lazzas vot revult D]

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.26. 21:48:41

books.google.ro/books?id=GFNuB2LdaX8C&pg=PA121&dq=czillei+ersebeth&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjJ6IWljPLbAhWFliwKHY3iCsMQ6AEILzAB#v=onepage&q=czillei%20ersebeth&f=false

czeilel erzsi ohitu vot s matyi nem fogja bezgetni ezer valsmiet ez gfontos

Kapisztran erdelybe ohitueket teritget [a roman csoro a jutubon aszonta kapisztran hajtotta az ortodoxokot XD]

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.26. 21:53:27

books.google.ro/books?id=wqRLAAAAcAAJ&pg=PA56&dq=czillei+ersebet&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwis1NLdjPLbAhXJXSwKHT4IDA0Q6AEIKTAA#v=onepage&q=czillei%20ersebet&f=false

57old

ezt mar fraknoi se irja hogy Zsamboky [ugymond 16ik szazadi tudos aki elosozr kiadja bionfi irasat es] ez 49evesnek mondja mikor meghal s 37evig uralkdodtt

akkor 1490-37=1453tol XD

jol nez ki ez most akkor mi?

februarba szuletik febriarba vonul 13ikan idara 1458ba maskepp a 2ik felesege ferb hala gyerek 1464 akkor es febr 14iken vonl be a bosznia menet utan

szovla itt most az eccer ha mashol nem igazam van a februar fever s lazzasok

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.26. 21:54:40

ha meg mashol 15 evensek 16nak irjak hogy koronazaskor volt akkor 1437be szuletett szendrobe vagye smikor ''hunaydi vs turkok 40ezer turk halott'']

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.26. 22:12:37

archive.org/stream/hunyadimtysk00frak#page/74/mode/1up

itt nezegessed most 1453al szamolva kijon 1433 es azz zsiga romaikorona

=53=1486 febr 17kb betsujhely ostrom kezdet
---

itt irjak hogy 5ik laci [valszeg aki fejezi a masikot] az 1440be szuletett

hunfalvnal irja hogy ''laszlo 1453ba jott magyarba'' [erre az vik lacira] ---ez neekm ugyhangzik mint mittom ''csabi visszajott magyarba vagy borisz 1154 jott de meghalt utoljara, vagy akkor paris a trojan

matyit es ugye ''vartak'' aszongya szantai

---

csabi kirajfi amugy akkor 1000 evre jott 453tol

itt le van gyartva 3 - 5iklaci aki fejez hunaydi laci s matyi + erzsik stb

az anyja es szilagyi meger egy meset valszeg stb

szulo-agyi laz-ba hal podjebrad kati fia vagy kati nemtom ki halhat meg abba az anya vagy a gyermek

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.26. 22:15:56

1154 borisz-454=700

hungarok 2szor 872

1154+172=1326 lajos szuletik marcz 5

mikorjottek akkor Tsiga vegul?D

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.27. 07:52:04

Születési dátum: 1336. április 8., Shahrisabz, Üzbegisztán
Meghalt: 1405. február 18., Otrar

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.27. 08:01:34

1154 borisz-454=700

hungarok 2szor 872

1154+172=1326 lajos szuletik marcz 5

mikorjottek akkor Tsiga vegul?D
-----------------

454+172=626 kosztinapoj ostrom perzsak s arabok 80 ezren asszm

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.27. 08:01:58

valami hereclius vedi aki majd bevonul kosztinba dialalmason

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.27. 08:04:27

626x2=1252 bela 80 ezerel vs ausztria

+223 1475 jon a torok 40ezer fogoly s 40ezer torok 14labnyira fagy a duna
[40 s 40]
+234 ev ev kezdodik bethsujhely sotrom febr 17 ferb 17 1486
+233 ev bets foglalas 1485

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.27. 08:20:04

books.google.ro/books?id=S3Q4DwAAQBAJ&pg=PA157&dq=heraclius+enters+constantinopole+629&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiso6vomPPbAhVH7xQKHe6LCawQ6AEIKTAA#v=onepage&q=heraclius%20enters%20constantinopole%20629&f=false

herak visszaveszi a korosszot a perzsaktol 629 szept 14 fisztek vannak

626os sige aguszt 7

en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Constantinople_(626)#Siege

On 29 June 626, a coordinated assault on the walls began

On 7 August, a fleet of Persian rafts ferrying troops across the Bosphorus were surrounded and destroyed by Byzantine ships. The Slavs under the Avars attempted to attack the sea walls from across the Golden Horn, while the main Avar host attacked the land walls. Patrician Bonus' galleys rammed and destroyed the Slavic boats; the Avar land assault from 6 August to the 7th also failed.

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.27. 08:22:29

626x2=1252 bela 80ezerrel vs osztrak [626 80ezer avar s perzsak]

1252+20 ev meghal isti aguszt 6
1253ba asszem meg ottokar akarta matgit kezet kerni de az nyulak szigetre megy 1253ba [+ekkro alakulgatnak a palosek is]

Thuroczunal bela halala 1275
szoval ezek kb ugyanaz valahogy

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.27. 08:26:48

hu.wikipedia.org/wiki/Bethlen_G%C3%A1bor

1000 evre hal betheln nov 15 629tol a kerezt visszazszerzes

julyba eggyeznek unnezki a perzakkal hogy a szenr relikvakot visszadjak

july22-szept 14 54 nap

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.27. 08:29:43

youtu.be/DRj1J90AZxA?t=8153

spangar kronika [petho gergely kronikajat irja tovabb asszzem]

osszeszedi 1-1000ig a hunok kerekszenyek stb

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.27. 08:30:29

hu.wikipedia.org/wiki/Spang%C3%A1r_Andr%C3%A1s

kene mongya Aradius hogy meik konyvebe

a kronika megvan vhol

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2018.06.27. 09:02:42

@hun77: "van ijen hogy beszel mikor megszuletik vki?D
"

nem tom, sztem csak rosszul fejezte ki magat.
engem csak az aggaszt, ha ezek olyan nagy taltosok voltak, akkor miert esett szet az egesz kiralysag. Jezussal is az a bajom, ha Megvalto volt, hogy nem tudta megvaltani azokat akik felfeszitettek?

itten valami torzitas van. mert jon a szoveg az onfelaldozassal meg a szeressuk sajat ellensegunket. ja, en is akkor erzem a legjobban magam mikor beteg vagyok... s ezeket a szovegeket, nem csak hogy beveszik, hanem meg terjetsztik is olyanok mint Pap Gabor, Molnar Joska ba s sok mas nagy muveltsegu ember. a virus nagyobb mint hinnenk.

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.28. 00:18:11

ha a Kurutzhoz erek nemtom megallni feszt az jut eszembe

okt 10nel nezzed D

www.mediafire.com/file/e9ea86wz8qylvtp/0+datumok.rtf

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2018.06.28. 09:44:24

youtu.be/DRj1J90AZxA?t=3148

valami hisrosima aguszt 6 telleg lejhet imdakzotak eztergbomba -akella

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2018.06.28. 19:27:45

ZAROM EZT A BEJEGYZEST, KOVETKEZIK EGY UJABB :)