Szakrális Uralom

"Aki történetet ír, módját ejti annak, hogy a múlttól megszabaduljon." -Goethe +++++++++++++++++++++ Magyar ősmúlt, történelem hamisítás, kitalált középkor. Hamis történelem.

Új hozzászóllások

=>>>EXTRA HUNGARIAM NON EST VITA, SI EST VITA, NON EST ITA.<<<=

2019.11.24. 13:45 Vágtázó Csiga

MAGYAR ŐSMÚLT - (Negyedik rész) - AZ öRöK MaG – A MaG őRöK

Címkék: magyar hun szekely hunor hunok magor odin nimrod szekelyek szkitak

DÁKOK, GÓTOK, AGATHÜRSZÖK
~ G á t ő r s ö k ,  G á t ő r z ő k ~

 

agathyrs_gatorzok_01.jpg

Minket innen nem lehet elűzni, helyünk van a Kárpátok között,

ahol hegyek, délibábos rónák, hős Magyarok vére öntözött.

 

Él a Magyar mindörökké, sosem veszhet el!

Turulmadár őrzi népét, most is ránk figyel.”

~ Él a magyar mindörökké, Magyar nóta.

 

E U R Ó P A   M I   V A G Y U N K ”

~ Cser Ferenc – Darai Lajos

 

Mi még őrizzük a világ teljességében való gondolkodást. A természet egészével a közvetlen kapcsolatunk meg van. Mi egy szellemi génbank vagyunk ilyen szempontból, mert a nyelvünk végtelen ősi nyelv. Tehát minden ősi tudás, tapasztalat, megnevezés. Elképesztően nagy bölcseletet tartalmaz. Régi a tudása, benne van, csak tudni kell kibányászni. S ez olyan kincs, hogy maradjon meg, mert utolsó esély arra, hogy újból természetes kapcsolatba kerüljünk a világegyetem egészével.”

~ Varga Csaba (ősnyelv és írástörténet kutató)

 

 

A HAZUGSÁG AKKOR IS HAZUGSÁG, HA INTÉZMÉNYESÍTIK AZT.

 

A   F É L I G A Z S Á G   N E M   I G A Z S Á G !

 

K I   M I N T   É L ,  Ú G Y   Í T É L.

 

 

A Magyar nyelvnek hatalmasak képességei. Ez szervességének köszönhető. S e miatt, még őrzi kapcsolatát a Teremtett világgal. Egyik jellegzetessége a hang-harmónia. Néhány példa: a legnyilvánvalóbb maga a nemzet neve, Magyar – Megyer. De mogyor(ó) is. Folytatva, veres – vörös, kavar – kever, töröl – türül. A mássalhangzók változatlanok, a magánhangzók változnak. E példákban a fogalom megmarad. A nyelv összetettsége miatt rokon fogalmú szavakat is alkothatunk. Olyanokat mint tudós – tudás, nevel – növel, vág – vég. Temes – tömös, Szamos – számos, Olt élet lét. Vagy Edina édeni, Erik örök, Adél – élad! HA VAN AMI MEGTARTHATJA A MAGYAR NEMZETET, ÚGY A JELENKORBAN, DE FŐLEG A JÖVŐBEN, AKKOR AZ A NYELVE! Ez a MAG nyelv. (Lásd első rész) Evvel meg lehet MAGYARázni, megfejteni a körülöttünk lévő világot. Kiss Dénest idézve (író, nyelvkutató, 1936 – 2013):

 

A Magyar nyelvben ősi tudás van. Ez az ősi tudás több féle: csillagászati, térbeli és időbeli. (...) László Gyulának mondtam, hogy a nyelv az, amelynek segítségével a legmesszebbre elláthatunk a múltba.” (* László Gyula, 1910 – 1998, történész.)

 

Szerintem a Magyar nyelv nem más, mint az agy kivetíti a saját működését. Amennyiben ez így van, mert ez feltételezés, úgy akkor, mi ezen a módon vissza tudunk beszélni az agynak és meg tudjuk növelni az agy képességét, vagyis az IQ-nkat tudjuk növelni.” (Forrás: Őstitkaink műsor, ~2009)

 

S nem utolsó sorban, „A Magyar nyelv a valóság nyelve.” Vagy hogy „Az egész emberiség Magyarul beszél, csak nem tud róla.”

196 komment

2019.11.24. 13:45 Vágtázó Csiga

MAGYAR ŐSMÚLT - (Harmadik rész) - AZ öRöK MaG – A MaG őRöK

Címkék: magyar hun thor szekely arthur hunor hunok magor odin nimrod szekelyek szkitak emese alma artur kiraly

MoRDViN – MoLDVáN, MoRDoVáN – MaRaDVáNY
~ MaRaD – MaRóT – PáRTus – BRiTish ~
~ MaR<–>RoM – RoMán(y) ~ 

pa13_dsc7511_kolozsvar_fhd.jpg

A MAGYAROK NYELVE MINDIG MAGYAR VOLT...”

~ Jókai Mór (író)

 

 

A KÁRPÁT MEDENCE A VILÁG KULTURÁLIS ÉS SZELLEMI KÖZPONTJA.”

~ Grandpierre Atilla (ősműveltség kutató, csillagász)

 

 

MI MÁR AKKOR IS EZT A NYELVET BESZÉLTÜK,

AMIKOR AZT MÉG NEM NEVEZTÉK MAGYARNAK.

~ Darai Lajos (ősműveltség kutató, filozófus)

 

 

 

N O M E N   E S T   O M E N

 

 

HA EURÓPA NEM VÁLLALJA FEL A MAGYAR MÚLTAT, EL FOG VESZNI.

 

AZ IGAZSÁG, A VÉGÉN MINIDIG GYŐZ.

 

 

A K I   N E M   H I S Z I ,  J Á R J O N   U T Á N A ! ! !

 

 

A történelmet a győztesek írják” – tartja a mondás. Egy káini civilizációban mindig az erkölcstelen a „győztes”. A mai történelemírás köszönő viszonyban sincs a valósággal. A valóságos múltat pedig, dilettantizmusnak mutatják be. Az intézmények titkos érdekeket szolgálnak, a káini szellemiség bábjai és annak érvényesülésének zászlóvivői. Ezért nem csoda, ha a történelem könyvek magasztos, ősi-hősi múltról beszélnek ott ahol nem volt, és műveletlen, barbár, pogány múltról, ott ahol ellenben valójában volt valós ősi-hősi múlt. Egy szóval, az egész a fordítottja. A káini szellemiség és a civilizáció mozgatója, egy a természettől idegen elem, egy élősködő bábművész. A felépített káini civilizációja egy színpad. A műveltségek, nemzetek és birodalmak csak bábuk, eszközök. Azonban ez mind mesterséges és eléggé nehéz fenn tartani, azaz életben tartani, a szerves Teremtéssel szemben. A szerves mindig győzni fog a szervetlen fölött. Ebből fakad a történelem, a múlt meghamisítása.

2019.11.24. 13:45 Vágtázó Csiga

MAGYAR ŐSMÚLT - (Második rész) - AZ öRöK MaG – A MaG őRöK

Címkék: magyar hun szekely arthur hunor hunok magor odin nimrod szekelyek szkitak emese alma artur kiraly

MaGYaR – HuNGaR – WeNGeR – eMBeR
aVaRCHuN – WaLLaCH – VaRaG – VaRaNG/VáRHuNG
PaLóC – PoLaK – BoLGár – BuRoK

hosok_tere_hazateres_2019_04_16.jpg

„ N E M   J Ö T T Ü N K   M I   S E H O N N A N   S E M ! ”
~ Magyar Adorján (1887 – 1978, ősműveltség kutató)


„ A   M A G Y A R   N Y E L V   A   V A L Ó S Á G   N Y E L V E . ”
~ Kiss Dénes (1936 – 2013, író, műfordító, nyelvkutató)


„A szavak maguk bizonyítják, hogy a Magyar nyelvben ősi tudás van. Ez az ősi tudás több féle: csillagászati, térbeli és időbeli. (...) László Gyulának mondtam, hogy a nyelv az amelynek segítségével a legmesszebbre elláthatunk a múltba.”
~ Kiss Dénes (1936 – 2013, író, műfordító, nyelvkutató)

 

A K I   N E M   H I S Z I ,   J Á R J O N   U T Á N A ! ! !

 

Európa MAGja a Kárpát haza. KáRPát<–>BuRoK – BáRKa. (P->B, fordítva olvasva, hátulról előre, FaLCS<>CSaLFa, LáRMa<>MoRaLy, KöP<>PöK) A MAGban él a MAG és a MAG nyelvet beszéli. A MAG örök és elpusztíthatatlan!* Ez MaGoR, a MaGuRa, a MaGeRő. Minden magnak van héja, ez HuNoR, a HoNuRa, a HoNeRő. Hunor és Magor az Iker csillagkép. Az asztrológiában tengelyek találhatóak, s az Iker – Nyilas az Élet tengelye. Világunk a HALál tengelyben található jelenleg, ez a HALak – Szűz tengely. A nyelv hangcsoportjain belüli hangok felcserélhetőek, ezentúl, átjárás is létezhet a hangcsoportok hangjai között. (Hangcsoportok: K-GY-G-H (KíGYózó), M-N-NY (MeNő), L-J-R (LeJáRó), C-CS-S-SZ-Z-ZS (CSoSZogó), T-TY-D (ToTYogó), B-F-P-V (BeFutó).) Egyszerű példa: vegyük a MaG szót, ez tartalmazza az M-N-NY (MeNő) és a K-GY-G-H (KíGYózó) csoportot. MaG – G->GY = MoGY – mogyoró, megyer-megyeri. M->N = NaGY. G->K(C), Latin nyelvekben a „nag”, nuc(a), nucleo, nucleus”. Hinduban a Maha nagy jelentessél bír. Arról nem beszélve hogy a MAGno, MAGnifico, MAGus és hasonló szavak mind, mind magasztosságot, nagyságot, hatalmasságot jelképeznek.

2019.01.16. 10:12 Vágtázó Csiga

SZAKRÁLIS URALOM ~ A SZAKRÁLIS SZEMLÉLET ~

Címkék: magyar hun thor jezus szekely arthur hunor hunok magor odin nimrod szekelyek szkitak artur kiraly

 

954 komment

2018.06.28. 19:45 Vágtázó Csiga

EZER ÉVES KIRÁLYSÁG – A LÁTHATATLAN HÁBORÚ

taltos_paripa_web.jpg

AKIT ISTENRE EMELT FEGYVERREL PRÓBÁLNAK MEGSEMMISÍTENI,

AZ NEM SEMMISÜLHET MEG,

HANEM CSAK MEGSEMMISÍTHETETLENNÉ VÁLIK.


~ Kocsis István (drámaíró, történész)

 

3333 komment

2018.01.28. 18:57 Vágtázó Csiga

MAGYAR ŐSMÚLT - (Első rész) - AZ öRöK MaG – A MaG őRöK

Címkék: magyar hun thor jezus szekely arthur hunor hunok magor odin nimrod szekelyek szkitak emese alma artur kiraly

NIMRÓD – HUNOR és MAGOR
(NEMURA – HONURA és MAGURA)

 

nemura_03.jpg

Magyarságunkat csak a Jóisten veheti el!

 

 

Az emberiségnek van egy ősmúltja. Egy olyan ősmúlt amely ködbe veszett, de búvó patakként még él. Emlékezni rá, kutatni vagy felvetni tiltott, mert olyan összefüggésrendszer állana össze amely kiadná az ősi, primordiális emberi történelmet, s ez veszélyeztetné a hatalmi rendszert. A Magyar nyelv Mag nyelv. A Magyar a MAG, a MaGőR. Nyelvészeti úton könnyedén be lehet bizonyítani hogy valójában majd összes európai nép valaha Magyar tájszóláson beszélt. Ma is azok egyébkén, és saját tájszólásán, nemzeti anyanyelvén Magyarnak(!) hívja magát. Maga a földrész neve is, Európa, ezt jelenti: Pejér, azaz fejér – fehér. Pontosabban PeJéR – JuRoP. (hangugrás révén) Ahogy Kiss Dénes is megállapította, a Magyar nyelv az amellyel a legtávolabbra tudunk a múltba látni. Akinek van múltja, lesz jövendője. S minél távolabb képes a múltba tekinteni, annál messzibbre lát a jövőbe. Vagy, annál távolabbi jövőképet tud magának alkotni. Ez egy igazi időbeli utazás.

3260 komment

2017.07.01. 17:39 Vágtázó Csiga

IDŐ TÖBBÉ NEM LÉSZEN

Címkék: magyar hun szekely hunok szekelyek szkitak

"És az angyal, a kit láték állani a tengeren és a földön, felemelé kezét az égre, És megesküvék arra, a ki örökkön örökké él, a ki teremtette az eget és a benne valókat, és a földet és a benne valókat, és a tengert és a benne valókat, hogy idő többé nem lészen."

~ Jelenések 10:6

 

És hozzá menvén a farizeusok és sadduczeusok, kisértvén, kérék õt, hogy mutasson nékik mennyei jelt. Õ pedig felelvén, monda nékik: Mikor estveledik, azt mondjátok: Szép idõ lesz; mert veres az ég. Reggel pedig: Ma zivatar lesz; mert az ég borús és veres. Képmutatók, az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idõk jeleit pedig nem tudjátok?”

~ Máté 16:1-3

 

2196 komment

2016.02.26. 19:36 Vágtázó Csiga

ISTEN OSTORA - ATILLA ÉBRESZTÉSE

twins_on_a_coin_ikrek.jpg

 

~A MAGYAROK KERESZTÚTJÁRÁSA~

 

isten_ostora_kicsi.jpg

 

" CSILLAG ESIK, FÖLD RENG: JÖTT ÉVE CSUDÁKNAK!

IHOL ÉN, IHOL ÉN, PŐRÖLYJE VILÁGNAK!

SARKAM ALÁ ÉN A NEMZETEKET HAJTOM:

NINCS A KEREK FÖLDNEK URA, KÍVÜL RAJTAM! "

( ARANY JÁNOS )

 

521 komment

2015.12.06. 00:03 Vágtázó Csiga

SZAKRÁLIS URALOM - A BEAVATÁS ÚTJA

szakralis_uralom_szkitia.jpg

 

És látám, és ímé egy fehér ló, és a rajta ülőnél íjj vala; és adaték néki korona; és kijöve győzve, és hogy győzzön.”

(Jelenesek 6:2)

 

 

A Szakralis Uralom nem potyog csak úgy az égből, se nem mindennapi. Azért mert valaki kikiáltatja magát szakralisnak, netán szentnek attól még nem az. A majomkodás korszakában élünk, ez a Teremtés félreértelmezéséből vagy értetlenségéből fakad. A Teremtésben mindennek megvan a saját szerepe és helye. Az embernek is meg lenne, csak mintha egyesek ezt nem akarnák elfogadni, vagy inkább elvállalni. Az ember azért születik hogy emberséget tanuljon, ezt csak a Természetes minták által lehet. Ehhez beavatás szükséges. Ellenben az emberiség nagy része el lett terítve. Úgy adatik hogy a csillagrendszerünkben a beavatás a Nyilason keresztül történik. A Nyilas csillagképen keresztül juthatunk a Tejút központjába, amolyan ablakként, nyilasként. NYiLaS – NYiLáS. A Nyilas asztrológiai párja az Ikrek, ez mint Hunor és Magor jelenik meg a Magyar műveltségben. E kettő közt terül szét a csillagos egén a Tejút. Ez a Csillagösvény, a Hadak Útja amelyről Csaba Királyfi vissza-vissza tér. Ennek tetején áll Nimród, Magyarok Ősatyja, ki „Hatalmas vadász vala az Úr előtt” (Mózes I. könyve 10:9). A Világ első uralkodója, mellette két fiával, Hunorral és Magorral, akik saját maguk is vadásszá válnak később, untalanul űzve a Csodaszarvast. A szarvas nem más mint a Nyilas egyik megjelöltje, természetesen a fehér ló mellett. Na most, ennek kéne legyen földi vetülete is, mivel ahogy fent úgy lent, ahogy kint úgy bent, ahogy nagyban úgy kicsiben. Mivel a Világ kiegészülő párokra épül, ennek földi vetülete nem más lehet mint az Eurázsiai puszta.

299 komment

2015.07.20. 20:10 Vágtázó Csiga

Etruszk Magyarok - Magyar Etruszkok

Az igazságot még akkor is el kell fogadni, ha az a magyaroknak kedvez.”

  ~ Grandpierre K. Endre

 

excalibur_camelot_collection_by_gin7gin8-d3dnaxa.jpg

 

Sok víz folyt le a Dunán, s meg több sor került a könyvek lapjaira az Etruszkok származásáról és mivoltáról. S elmehet a végtelenségig, ha az összképet képtelenek az emberek fellelni. Persze hivatalos körökben ez tilos, hiszen akkor megszűnik Európa falcs történelme, amely szerint Latinok, Germánok, Szlávok lakjak akik közé barbár hordaként a Magyrok bepofátlankodtak. Nehogy felvessék hogy a Magyarok őshonos nép a Kárpát medencében, mert fejünkre eshet az ég. Az európai ember mindig európai volt. Nagyon nehéz megkülönböztetni egy Magyar családot egy Brittől, vagy Bretontól, Baszktól, Szicíliaitól. Ez mind őshonos nép, de a közelebbi Lengyel, Horvát, Bolgár is az. Aztán mind ezt szépen feldarabolják mint egy sakk táblát, majd sakkozgatnak a hatalmak a népekkel egymás ellen mint bábfigurák. Nagyjából vízszintesen helyezkednek el Európában az embertípusok, evvel együtt a vele járó műveltségek is. Nagyjából három sávban különböztethetjük meg. Csak nagy vonalakban: fent északon az északi típus, Britt, Skandináv, Balti. Közepén a másik sáv, Baszk, Burgund, Bajor, Magyar, Ukrán. Az alsó sáv pedig az úgy nevezett mediterrán, Spanyolország (Andaluz), Olaszország déli része és a Balkán, Anatóliával egyetemben.

159 komment

2014.09.12. 10:15 Vágtázó Csiga

euRóPa = PeJéR azaz FeHéR Hun Ország

Címkék: magyar hun szekely hunok szekelyek szkitak

INVÁZIÓ VAGY INKÁBB INVENCIÓ?

"A MÚLTAT VÉGKÉPP ELTÖRÖLNI"

 

 Feszty2.jpg

 

1205 komment

2014.03.30. 23:18 Vágtázó Csiga

HUNiSTAN-KUNiSTAN?

Címkék: magyar hun szekely szkitak Maghreb

HUNiSTAN-KUNiSTAN?
KUSH-KUSHAN - KSiUN-HSIUN-KUN-HUN

Parthia (Persia)

 

Map_Parthian_Empire-fr.png

http://en.wikipedia.org/wiki/Parthian_Empire

 

Persia (Parthia)

Sasanid

 

Sassanian_Empire_621_A.D.jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/Sassanid

 

1028 komment